Home We're TPB เครือข่ายบริการ

โรงพยาบาล (สำหรับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม)

 

    

      สำหรับผู้เอาประกันอุบัติเหตุกลุ่มและนักเรียนนักศึกษา สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งมีบริการแบบ Duo Fax Claim Service บริการโดยโรงพยาบาลเครือข่ายเดียวกับไทยประกันสุขภาพกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
(อัพเดทล่าสุด 26 มีนาคม 2558)

ดาวน์โหลดรายชื่อโรงพยาบาล (สำหรับประกันอุบัติเหตุกลุ่ม)

 
 
ค้นหา
  ภาค : 
  จังหวัด : 
     
 

ภาคเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กำแพงเพชร
-- ไม่พบข้อมูล --
เชียงราย
  1 เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เชียงราย โทร. 053-910999
  2 โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย โทร. 053-910100
เชียงใหม่
  3 ช้างเผือก เชียงใหม่ โทร. 053-220022-27
  4 เชียงใหม่ ใกล้หมอ เชียงใหม่ โทร. 053-200002
  5 เชียงใหม่ ราม เชียงใหม่ โทร. 053-920300
  6 เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เชียงใหม่ โทร. 053-819333-40
  7 เทพปัญญา เชียงใหม่ โทร. 053-852590-9
  8 แมคคอร์มิค เชียงใหม่ โทร. 053-921777
  9 ราชเวชเชียงใหม่ เชียงใหม่ โทร. 053-801999
  10 ลานนา เชียงใหม่ โทร. 053-999777
  11 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาววิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ โทร. 053-946900
  12 สยามราษฎร์เชียงใหม่ เชียงใหม่ โทร. 053-411234
นครสวรรค์
-- ไม่พบข้อมูล --
พะเยา
  13 พะเยาราม พะเยา โทร. 054-411111-15
พิษณุโลก
-- ไม่พบข้อมูล --
เพชรบูรณ์
-- ไม่พบข้อมูล --
แพร่
  14 แพร่-ราม แพร่ โทร. 054-522911-3
  15 แพร่คริสเตียน แพร่ โทร. 054-511017
ลำปาง
  16 เขลางค์นคร ลำปาง โทร. 054-225100
  17 งาว ลำปาง โทร. 054-261253
  18 แม่ทะ ลำปาง โทร. 054-289184
  19 แวนแซนด์วูร์ด ลำปาง โทร. 054-217007
ลำพูน
  20 ศิริเวช ลำพูน ลำพูน โทร. 053-537597
  21 หริภุญชัย เมโมเรียล ลำพูน โทร. 053-581600-8

ภาคกลาง

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กรุงเทพมหานคร
  22 กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3103000
  23 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6340560-79
  24 กรุงเทพไชน่าทาวน์ โทร. 02-1187888
  25 กล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7692000
  26 กล้วยน้ำไท 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-399 4259-63
  27 การุญเวช สุขาภิบาล 3 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7293000
  28 เกษมราษฎร์-ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9101600-49
  29 เกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8048959
  30 คลองตัน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3192101-5
  31 คลินิกเวชกรรมเมโย-ซันทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6176474
  32 คลินิกเวชกรรมเมโย-รสา ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9371213
  33 คลินิคเวชกรรมกล้วยน้ำไทย สาขาทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9823972
  34 คลินิคเวชกรรมกล้วยน้ำไทย สาขาทุ่งห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6902148
  35 คลินิคหมอมานพ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2610471
  36 คามิเลียน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-1851444
  37 จักษุรัตนิน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6393300
  38 จุฬารัตน์ 7 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3291559-60
  39 จุฬารัตน์ 8 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3267993-4
  40 เจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4341111
  41 เซ็นต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6755000
  42 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรรม สาขาเกษตร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9411440
  43 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรรม สาขาเซ็นต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6731773
  44 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรรม สาขาดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6441644
  45 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรรม สาขาพระโขนง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7110460
  46 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรรม สาขารัชดา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6925206
  47 เซ็นทรัลเยนเนอรัล กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5528777
  48 เดชา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2460137
  49 ตา หู คอ จมูก กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8866600-13
  50 เทพธารินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3487000
  51 เทเลแคร์คลินิก-เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3087180
  52 เทเลแคร์คลินิก-มีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3087175
  53 เทเลแคร์คลินิก-วัชรพล กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3087191
  54 ไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3612727
  55 ธนบุรี 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4120020
  56 ธนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4483845-59
  57 นครธน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4165454
  58 นวมินทร์ 3 คลินิก กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7396273-4
  59 นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4275115
  60 นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9187604
  61 บางนา 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7468630-8
  62 บางปะกอก 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8721111
  63 บางปะกอก 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8990130-9
  64 บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8771111
  65 บางไผ่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4570086
  66 บางโพ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5870136-55
  67 บางมด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8670606
  68 บ้านแพ้ว (สาขาพร้อมมิตร) กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2590333
  69 บำรุงราษฏร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6671000
  70 บี แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5233359-71
  71 บีเอ็นเอช แอท เซนเวิล์ด คลินิกเวชกรรม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6862788
  72 บีเอ็นเอช แอท ออลซีซั่น คลินิกเวชกรรม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6862727
  73 บีเอ็นเอช กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6862700
  74 ประชาพัฒน์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4271616
  75 ปิยะเวท กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6256500
  76 เปาโล เมโมเรียล กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2797000-9
  77 เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5144140-9
  78 พญาไท 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6401111
  79 พญาไท 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6172444
  80 พญาไท 3 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4671111
  81 พญาไท นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9447111
  82 พระราม 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4514920-30
  83 พระราม 9 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2029999
  84 เพชรเวช กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3180080-1
  85 แพทย์ปัญญา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3140726-9
  86 มงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5745000-5
  87 มเหสักข์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6357123
  88 มิชชั่น กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2811422
  89 เมโย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5791770-4
  90 ยันฮี กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8790300
  91 รามคำแหง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3740200-16
  92 ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8721001-5
  93 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5302244
  94 วิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6186200-19
  95 วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8074044
  96 วิภาราม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7222500
  97 วิภาวดี 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-5611258-67
  98 เวชธานี กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7340000
  99 เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3069199
  100 ศรีวิชัย 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4120055-60
  101 ศรีวิชัย 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8074044
  102 ศรีสยาม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9447111
  103 ศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3669900
  104 ศิริราช กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4197020
  105 สมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4389000
  106 สมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7317000
  107 สมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7118000
  108 สมิติเวชลาซาล คลินิก กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7493600-1
  109 สหคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาราม 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-7516746
  110 สายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9918999
  111 สินแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9485380-90
  112 สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-8746766-70
  113 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3910011
  114 เสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-9189888
  115 หัวเฉียว กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2231351
ชัยนาท
  116 รวมแพทย์ชัยนาท ชัยนาท โทร. 056-413017
นครปฐม
  117 กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม นครปฐม โทร. 034-270080-5
  118 เทพากร นครปฐม โทร. 034-212718-25
  119 ศาลายา นครปฐม โทร. 02-8892601-3
  120 สนามจันทร์ นครปฐม โทร. 034-219600
นนทบุรี
  121 กรุงไทย นนทบุรี โทร. 02-5822299
  122 เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี โทร. 02-5940020-65
  123 เซ็นทรัลเมดิก คลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด นนทบุรี โทร. 02-9609244
  124 นนทเวช นนทบุรี โทร. 02-5967888
  125 วิภาราม ปากเกร็ด นนทบุรี โทร. 02-9609655-9
  126 เวิลดิ์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ นนทบุรี โทร. 02-8369999
  127 สมิติเวชเมืองทองธานี สหคลินิก นนทบุรี โทร. 02-9807087-8
ปทุมธานี
  128 กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปทุมธานี โทร. 02-9756700
  129 การุญเวช ปทุมธานี ปทุมธานี โทร. 02-5294533-41
  130 ปทุมเวช ปทุมธานี โทร. 02-9584500-22
  131 เปาโลเมโมเรียล รังสิต คลินิกเวชกรรม ปทุมธานี โทร. 02-5324777-9
  132 แพทย์รังสิต ปทุมธานี โทร. 02-9989999
  133 ภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี โทร. 02-9018400-8
  134 เมืองปทุม ปทุมธานี โทร. 02-5816226-7
  135 แม่และเด็ก แพทย์รังสิต ปทุมธานี โทร. 02-9989999
  136 เอกปทุม ปทุมธานี โทร. 02-9962211-15
พระนครศรีอยุธยา
  137 การุญเวช อยุธยา พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-315100
  138 พีรเวช พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-801555
  139 ราชธานี พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-335555-66
  140 ราชธานี โรจนะ พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-249249
  141 ศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-289572-9
  142 อ่างทองเวชชการ 2 พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-612361-4
พิจิตร
  143 สหเวช พิจิตร โทร. 056-612791-3
ลพบุรี
  144 โคกสำโรง ลพบุรี โทร. 036-642942-7
  145 เบญจรมย์ ลพบุรี โทร. 036-412160
  146 เมืองนารายณ์ ลพบุรี โทร. 036-616300
สมุทรปราการ
  147 กรุงเทพพระประแดง สมุทรปราการ โทร. 02-8157141-50
  148 คลินิกเวชกรรมจุฬาการแพทย์ สมุทรปราการ โทร. 02-7569759
  149 จุฬารัตน์ 1 สมุทรปราการ โทร. 02-3168345-9
  150 จุฬารัตน์ 2 สมุทรปราการ โทร. 02-7532876-7
  151 จุฬารัตน์ 3 สมุทรปราการ โทร. 02-7692900-99
  152 จุฬารัตน์ 4 สมุทรปราการ โทร. 02-3852693
  153 จุฬารัตน์ 5 สมุทรปราการ โทร. 02-7251170-4
  154 จุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการ โทร. 02-7389900-5
  155 จุฬาเวช สมุทรปราการ โทร. 02-7582501-4
  156 เซ็นทรัลปาร์ค สมุทรปราการ โทร. 02-3127261
  157 บางนา 2 สมุทรปราการ โทร. 02-7401800-6
  158 บางนา 3 สมุทรปราการ โทร. 02-7501060-3
  159 บางปะกอก 3 สมุทรปราการ โทร. 02-8187555
  160 บารมีการแพทย์ สมุทรปราการ โทร. 02-3803360-4
  161 ปิยะมินทร์ สมุทรปราการ โทร. 02-3160055
  162 เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ สมุทรปราการ โทร. 02-3632000
  163 เมืองสมุทรปากน้ำ สมุทรปราการ โทร. 02-1737766-75
  164 เมืองสมุทรปู่เจ้า สมุทรปราการ โทร. 02-7542800
  165 เมืองสมุทรแพรกษา คลินิกเวชกรรม สมุทรปราการ โทร. 02-3243461-4
  166 รวมชัยประชารักษ์ สมุทรปราการ โทร. 02-7087500-10
  167 รัทรินทร์ สมุทรปราการ โทร. 02-3232991-7
  168 วิภาราม ชัยปราการ สมุทรปราการ โทร. 02-3639222
  169 สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู สมุทรปราการ โทร. 02-3234081-3
  170 สมิติเวช สุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม สมุทรปราการ โทร. 02-1342666-68
  171 สำโรง สมุทรปราการ โทร. 02-3610070-9
สมุทรสาคร
  172 คลินิกหมอวิศิษฐ์ สมุทรสาคร โทร. 034-472481
  173 มหาชัย 1 สมุทรสาคร โทร. 034-424990-4
  174 มหาชัย 2 สมุทรสาคร โทร. 02-8103442
  175 แม่กลอง 2 สมุทรสาคร โทร. 034-715001-5
  176 วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร สมุทรสาคร โทร. 034-826708-9
  177 วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย สมุทรสาคร โทร. 02-4310070
  178 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสาคร โทร. 034-723044-9
  179 เอกชัย สมุทรสาคร โทร. 034-417999
สระบุรี
  180 เกษมราษฎร์สระบุรี สระบุรี โทร. 036-315555-94
  181 ปภาเวช สระบุรี โทร. 036-326122-5
  182 มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี โทร. 036-218900-11
  183 อภิณพเวชกรรม สระบุรี โทร. 036-246901-2
สิงห์บุรี
  184 พูลผล สิงห์บุรี โทร. 036-581364
  185 สิงห์บุรีเวชชการ สิงห์บุรี โทร. 036-522555-9
สุโขทัย
  186 พัฒนเวช สุโขทัย โทร. 055-621502
  187 รวมแพทย์ สุโขทัย สุโขทัย โทร. 055-612189-90
สุพรรณบุรี
  188 ธนบุรี อู่ทอง สุพรรณบุรี โทร. 035-404053-9
  189 วิภาวดี-ปิยราษฎร์ สุพรรณบุรี โทร. 035-564555
  190 ศุภมิตร สุพรรณบุรี โทร. 035-523777
  191 สถานพยาบาลหมอสำเริง สุพรรณบุรี โทร. 035-578959
อุทัยธานี
  192 ทัพทัน อุทัยธานี โทร. 056-540026-30

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาฬสินธุ์
  193 ธีรวัฒน์ กาฬสินธุ์ โทร. 043-811757
ขอนแก่น
  194 กรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่น โทร. 043-042888
  195 ขอนแก่นราม ขอนแก่น โทร. 043-333800
  196 ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โทร. 043-333555-62
ชัยภูมิ
  197 จัตุรัส ชัยภูมิ โทร. 044-851499
  198 ชัยภูมิรวมแพทย์ ชัยภูมิ โทร. 044-813222
  199 ชัยภูมิราม ชัยภูมิ โทร. 044-813666
นครราชสีมา
  200 กรุงเทพ ราชสีมา นครราชสีมา โทร. 044-429999
  201 กรุงเทพปากช่อง นครราชสีมา โทร. 044-316611-5
  202 โคราชเมโมเรียล นครราชสีมา โทร. 044-263777
  203 เซ็นต์เมรี่ นครราชสีมา โทร. 044-261261
  204 บัวใหญ่รวมแพทย์ นครราชสีมา โทร. 044-292249-50
  205 ป.แพทย์ นครราชสีมา โทร. 044-245548
บุรีรัมย์
  206 เอกชนบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ โทร. 044-614100-7
มหาสารคาม
  207 มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล มหาสารคาม โทร. 043-721770
มุกดาหาร
  208 มุกดาหารอินเตอร์ มุกดาหาร โทร. 042-633301-5
ยโสธร
  209 นายแพทย์หาญ ยโสธร โทร. 045-711356
  210 หาญอินเตอร์เนชั่นแนล ยโสธร โทร. 045-712141-2
ร้อยเอ็ด
  211 กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด โทร. 043-527111
  212 ร้อยเอ็ด - ธนบุรี ร้อยเอ็ด โทร. ร้อยเอ็ด - ธนบุรี
เลย
  213 เมืองเลย ราม เลย โทร. 042-833400
ศรีสะเกษ
  214 ประชารักษ์เวชการ ศรีสะเกษ โทร. 045-631313
สกลนคร
  215 รักษ์สกล สกลนคร โทร. 042-712588
หนองคาย
  216 รวมแพทย์หนองคาย หนองคาย โทร. 042-421412-4
  217 หนองคายวัฒนา หนองคาย โทร. 042-456201-8
หนองบัวลำภู
  218 วีระพลการแพทย์ หนองบัวลำภู โทร. 042-312344-6
อุดรธานี
  219 กรุงเทพอุดร อุดรธานี โทร. 042-343111
  220 ชัยเกษมการแพทย์ อุดรธานี โทร. 042-243385-6
  221 นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา อุดรธานี โทร. 042-241031-3
  222 เอกอุดร อุดรธานี โทร. 042-342555
อุบลราชธานี
  223 ราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี โทร. 042-280040
  224 อุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานี โทร. 042-260300

ภาคตะวันตก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาญจนบุรี
  225 กาญจนบุรีเมโมเรียล กาญจนบุรี โทร. 034-624191
ตาก
  226 แม่สอดราม ตาก โทร. 055-533912-4
ราชบุรี
  227 ซานคามิลโล ราชบุรี โทร. 032-211143
  228 พร้อมแพทย์ ราชบุรี โทร. 032-315234
  229 เมืองราช ราชบุรี โทร. 032-322274-80

ภาคตะวันออก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
จันทบุรี
  230 กรุงเทพจันทบุรี จันทบุรี โทร. 039-319888
  231 สิริเวช จันทบุรี โทร. 039-344244
ฉะเชิงเทรา
  232 คลินิกเวชกรรม จุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ ฉะเชิงเทรา โทร. 038-575134-5
  233 จุฬารัตน์ 11 บางปะกง ฉะเชิงเทรา โทร. 038-500300
  234 จุฬารัตน์ 11 บางปะกง ฉะเชิงเทรา โทร. 038-500300
  235 โสธราเวช ฉะเชิงเทรา โทร. 038-812702
  236 โสธราเวชโพลีคลินิก ฉะเชิงเทรา โทร. 038-551519
ชลบุรี
  237 กรุงเทพพัทยา ชลบุรี โทร. 038-259999
  238 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน ชลบุรี โทร. 035-337969
  239 คลินิกเวชกรรม สมิติเวช เครือสหพัฒน์ ชลบุรี โทร. 082-9932300-1
  240 คลินิกเวชกรรม สมิติเวช บ้านบึง ชลบุรี โทร. 038-444300
  241 คลินิกเวชกรรม สมิติเวช แหลมฉบัง ชลบุรี โทร. 082-9932302-3
  242 ชลบุรี ชลบุรี โทร. 038-931075-6
  243 ชลเวช ชลบุรี โทร. 038-284354-6
  244 พญาไทเวชกรรมสาขาบ่อวิน ชลบุรี โทร. 038-337928
  245 พญาไทศรีราชา ชลบุรี โทร. 038-770200-8
  246 พัทยาเมโมเรียล ชลบุรี โทร. 038-488777
  247 วิภารามแหลมฉบัง ชลบุรี โทร. 038-491888
  248 สถานพยาบาลเมดิคอลเวชการ ชลบุรี โทร. 038-345847-9
  249 สมเด็จ ณ.ศรีราชา ชลบุรี โทร. 038-320200-49
  250 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ ชลบุรี โทร. 038-245735-69
  251 สมิติเวชศรีราชา ชลบุรี โทร. 038-324100
  252 สหคลินิกสมิติเวช ชลบุรี โทร. 038-272303
  253 เอกชล ชลบุรี โทร. 038-273840
  254 เอกชล 2 ชลบุรี โทร. 038-939888
ตราด
  255 กรุงเทพตราด ตราด โทร. 039-532735
  256 คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง ตราด โทร. 039-551555
ปราจีนบุรี
  257 คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์อาคเนย์ ปราจีนบุรี โทร. 037-218654-6
  258 ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี โทร. 037-279203-4
  259 สถานพยาบาลโสธราเวชกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี โทร. 037-204734
  260 อิมพีเรียล ปราจีนบุรี โทร. 037-211587
ระยอง
  261 กรุงเทพระยอง ระยอง โทร. 038-612999
  262 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง ระยอง โทร. 038-604669
  263 คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง ระยอง โทร. 038-025957
  264 คลินิกทรงพล-จันทนา ระยอง โทร. 038-623033
  265 คลินิกบ้านฉางเวชการ (จักร์ชัย) ระยอง โทร. 038-601028
  266 คลินิกโรคตา-โรคเด็ก ระยอง โทร. 038-615448
  267 คลินิกศูนย์โรคตา ระยอง โทร. 038-611274
  268 คลินิกสมิติเวชศรีราชา สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง โทร. 038-955437-8
  269 คลินิกหมอสมบูรณ์-จิรภา มะลิขาว ระยอง โทร. 038-619450
  270 มงกุฎระยอง ระยอง โทร. 038-682136-9
  271 เมืองแกลง โพลีคลิกนิก ระยอง โทร. 038-674555
  272 รวมแพทย์ระยอง ระยอง โทร. 038-860890-3
  273 ระยอง ระยอง โทร. 038-611481
  274 ศรีระยอง ระยอง โทร. 038-998555

ภาคใต้

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กระบี่
  275 กระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล กระบี่ โทร. 075-626555
  276 กระบี่ กระบี่ โทร. 075-632165-6
  277 จริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ กระบี่ โทร. 075-632204
ชุมพร
  278 ธนบุรี ชุมพร ชุมพร โทร. 077-504800
  279 วิรัชศิลป์ ชุมพร โทร. 077-570123
ตรัง
  280 ตรังรวมแพทย์ ตรัง โทร. 075-218988
  281 ราชดำเนินตรัง ตรัง โทร. 075-223500-8
  282 วัฒนแพทย์ตรัง ตรัง โทร. 075-205555
นครศรีธรรมราช
  283 นครคริสเตียน นครศรีธรรมราช โทร. 075-356214
  284 นครพัฒน์ นครศรีธรรมราช โทร. 075-305999
  285 นครินทร์ นครศรีธรรมราช โทร. 075-312800-15
ประจวบคีรีขันธ์
-- ไม่พบข้อมูล --
พังงา
  286 ตะกั่วป่า พังงา โทร. 076-424759
พัทลุง
  287 รวมแพทย์พัทลุง พัทลุง โทร. 074-613166
เพชรบุรี
-- ไม่พบข้อมูล --
ภูเก็ต
  288 กรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076-254421-4
  289 มิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076-237220-5
  290 สิริโรจน์ ภูเก็ต โทร. 076-249400
ยะลา
  291 สิโรรส ยะลา โทร. 073-244510-4
ระนอง
  292 อันดามัน-ระนอง การแพทย์ ระนอง โทร. 077-835960
สงขลา
  293 กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา โทร. 074-272800
  294 ราษฎร์ยินดี สงขลา โทร. 074-200200
  295 ศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา โทร. 074-366966
สุราษฎร์ธานี
  296 กรุงเทพสมุย สุราษฎร์ธานี โทร. 077-429500
  297 ทักษิณ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-285701-5
  298 บ้านดอนอินเตอร์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-245236-9
  299 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี โทร. 077-341415-6
  300 ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โทร. 077-282520-1
  301 สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล สุราษฎร์ธานี โทร. 077-230782