Home We're TPB เครือข่ายบริการ

โรงพยาบาล (สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดี่ยว)

 

         สำหรับผู้เอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดี่ยวสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งมีบริการแบบ Duo Fax Claim Service บริการโดยโรงพยาบาลเครือข่ายเดียวกับไทยประกันชีวิตเมดิแคร์กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ  (อัพเดทล่าสุด 26 เมษายน 2559)

ดาวน์โหลดรายชื่อโรงพยาบาล (สำหรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดี่ยว)

 
 
ค้นหา
  ภาค : 
  จังหวัด : 
     
 

ภาคเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กำแพงเพชร
  1 เอกชนเมืองกำแพง กำแพงเพชร โทร. (055) 716-701-5
เชียงราย
  2 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย โทร. (053) 717-499
  3 โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย โทร. (053) 711-366,715-832
เชียงใหม่
  4 เชียงใหม่ ราม 1 เชียงใหม่ โทร. (053) 224-861, 224-871
  5 เทพปัญญา เชียงใหม่ โทร. (053) 852-590-9, 852-990-8
  6 มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ โทร. (053) 946-193
  7 แมคคอร์มิค เชียงใหม่ โทร. (053) 921-777
  8 ราชเวชเชียงใหม่  เชียงใหม่ โทร. (053) 801-999
  9 ลานนา เชียงใหม่ โทร. (053) 999-777
  10 ศูนย์ศรีพัฒน์ มช.. เชียงใหม่ โทร. (053) 946-505
  11 สยามราษฎร์เชียงใหม่ เชียงใหม่ โทร. (053) 411-234
นครสวรรค์
  12 ปากน้ำโพ 2 นครสวรรค์ โทร. (056) 220-320-8, 212-212-3
  13 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ โทร. (056) 225-501-4
  14 ร่มฉัตร นครสวรรค์ โทร. (056) 222-862, 312-481-90
  15 รวมแพทย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ โทร. (056) 223-600, 223-750, 225-064
  16 ศรีสวรรค์ นครสวรรค์ โทร. (056) 311-626
น่าน
  17 น่าน น่าน โทร. (054) 710-363
พะเยา
  18 พะเยา ราม พะเยา โทร. (054) 411-111-30
พิษณุโลก
  19 กรุงเทพพิษณุโลก พิษณุโลก โทร. (055) 210-819-28
  20 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก โทร. (055) 965-666, 965-631-2
  21 เด็ก กรุงเทพพิษณุโลก พิษณุโลก โทร. (055) 212-222
  22 พิษณุเวช พิษณุโลก โทร. (055) 219-941
เพชรบูรณ์
  23 เพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ โทร. (056) 720-680-4
แพร่
  24 แพร่ ราม แพร่ โทร. (054) 522-911-4
  25 แพร่คริสเตียน แพร่ โทร. (054) 551-017
ลำปาง
  26 ลำปาง ลำปาง โทร. (054) 237-400
ลำพูน
  27 ศิริเวช ลำพูน โทร. (053) 537-597,537576 ต่อ 121
  28 หริภุญชัย เมโมเรียล ลำพูน โทร. (053) 581-600-7

ภาคกลาง

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กรุงเทพมหานคร
  29 กล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร โทร. 02-712-2308, 02-712-1824
  30 การุญเวช สุขาภิบาล3 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-729-3000
  31 เกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพมหานคร โทร. 02-804-8959, 02-455-0110
  32 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร โทร. 02-910-1600-45
  33 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร โทร. 02-244-3000
  34 คลองตัน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-319-2101-5  
  35 คามิลเลียน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-185-1444
  36 เดชา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-246-0137, 02-246-1685-93
  37 เทพธารินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-348-7000
  38 ไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-361-2727
  39 ธนบุรี (ธนบุรี 1) กรุงเทพมหานคร โทร. 02-478-2000
  40 ธนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-448-3845-59
  41 นครธน กรุงเทพมหานคร โทร. 02-416-5454
  42 นวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-518-1818
  43 บางปะกอก 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-872-1111
  44 บางปะกอก 8 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-894-4111,109-8111#2110
  45 บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร โทร. 02-877-1111
  46 บางโพ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-587-0136-55
  47 บางมด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-867-0606
  48 บี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-523-3359-71 # 1810
  49 บีเอ็นเอช กรุงเทพมหานคร โทร. 02-686-2867-9
  50 ปิยะเวท กรุงเทพมหานคร โทร. 02-6256555
  51 เปาโลเมโมเรียล กรุงเทพมหานคร โทร. 02-279-7000-9
  52 เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-514-2157-0, 02-514-2273-5
  53 พญาไท 1 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-245-2620, 02-642-7373
  54 พญาไท 3 กรุงเทพมหานคร โทร. 02-467-1111  
  55 พญาไท นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-944-8015-30
  56 พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร โทร. 02-248-8020
  57 เพชรเวช กรุงเทพมหานคร โทร. 02-718-1515
  58 แพทย์ปัญญา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-314-0726-9
  59 มงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-574-5000-9
  60 มิชชั่น กรุงเทพมหานคร โทร. 02-282-1100, 02-281-1422
  61 เมโย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-579-9660
  62 รามคำแหง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-374-0020, 02-732-3975
  63 รามคำแหง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-530-2556, 02-539-6802
  64 ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-427-0175-9
  65 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โทร. 02-530-2556
  66 วิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-265-7777 #51476-78,31271-72
  67 วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-441-6999
  68 วิภาราม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-722-2500 
  69 วิภาวดี กรุงเทพมหานคร โทร. 02-561-1260-7
  70 เวชธานี กรุงเทพมหานคร โทร. 02-734-0390
  71 ศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-366-9900-99
  72 สมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-378-9197
  73 สมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โทร. 02-712-8117
  74 สายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-991-8999
  75 สินแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-948-5380-90
  76 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โทร. 02-391-0011#145,146
  77 เสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-918-9888#1520,1597
ชัยนาท
  78 รวมแพทย์ชัยนาท ชัยนาท โทร. (056) 413-017-8
นครนายก
  79 นครนายก นครนายก โทร. (037) 311-151, 312-440-1
นครปฐม
  80 กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม นครปฐม โทร. (034) 213-453-60
นนทบุรี
  81 กรุงไทย นนทบุรี โทร. 02-582-2299
  82 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี โทร. 02-921-1981, 02-594-0020-65
  83 วิภาราม ปากเกร็ด นนทบุรี โทร. 02-960-9655
  84 เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ นนทบุรี โทร. 02-836-9999
ปทุมธานี
  85 กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปทุมธานี โทร. 02-975-6700
  86 เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต ปทุมธานี โทร. 02-998-9888 #3214-15
  87 ปทุมเวช ปทุมธานี โทร. 02-567-1991-9, 958-4500-22
  88 แพทย์รังสิต ปทุมธานี โทร. 02-531-0099,02-998-9999 
  89 ภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี โทร. 02-901-8400
พระนครศรีอยุธยา
  90 ราชธานี พระนครศรีอยุธยา โทร. (035) 335-557
  91 ศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยา โทร. (035) 289-572-79
พิจิตร
  92 ชัยอรุณเวชการ พิจิตร โทร. (056) 651-407 # 106 (ธุรการ)
  93 สหเวช พิจิตร โทร. (056) 612-795, 611-468
ลพบุรี
  94 เบญจรมย์ ลพบุรี โทร. (036) 413-933
สมุทรปราการ
  95 กรุงเทพพระประแดง สมุทรปราการ โทร. 02-425-0029-42
  96 จุฬารัตน์ 3 สมุทรปราการ โทร. 02-769-2900
  97 จุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการ โทร. 02-738-9900-9, 02-738-9562
  98 บางปะกอก 3 สมุทรปราการ โทร. 02-818-7555
  99 ปิยะมินทร์ สมุทรปราการ โทร. 02-316-0026
  100 เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ สมุทรปราการ โทร. 02-389-2555
  101 เมืองสมุทรปากน้ำ สมุทรปราการ โทร. 02-173-7766-75  
  102 รวมชัยประชารักษ์ สมุทรปราการ โทร. 02-708-7500
  103 รัทรินทร์ สมุทรปราการ โทร. 02-323-2991
  104 สำโรงการแพทย์ สมุทรปราการ โทร. 02-361-0070-9
สมุทรสงคราม
  105 มหาชัยแม่กลอง สมุทรสงคราม โทร. (034) 715-002-6
สมุทรสาคร
  106 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โทร. (034) 419-539
  107 มหาชัย 1 สมุทรสาคร โทร. (034) 424-990-4
  108 มหาชัย 2 สมุทรสาคร โทร. 02-431-0054, 810-3442 #519
  109 วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย สมุทรสาคร โทร. 02-431-0070
  110 วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาคร สมุทรสาคร โทร. (034)826-708-29 ต่อ 1230
  111 สมุทรสาคร สมุทรสาคร โทร. (034) 427-099,837-521-5 
  112 เอกชัย สมุทรสาคร โทร. (034) 417-999 # 243
สระบุรี
  113 เกษมราษฎร์สระบุรี สระบุรี โทร. (036) 315-555-94
  114 พระพุทธบาท สระบุรี โทร. (036) 267-997
สิงห์บุรี
  115 สิงห์บุรีเวชชการ (หมอประเจิด) สิงห์บุรี โทร. (036) 522-555, 520-517
  116 สิงห์บุรี สิงห์บุรี โทร. (036) 522-507-11
สุโขทัย
  117 พัฒนเวช สุโขทัย โทร. (055) 621-502-7
  118 รวมแพทย์สุโขทัย สุโขทัย โทร. (055) 612-189 # 117
สุพรรณบุรี
  119 เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี โทร. (035) 502-784-8
  120 ธนบุรี-อู่ทอง สุพรรณบุรี โทร. (035) 404-053-9
  121 พรชัย สุพรรณบุรี โทร. (035) 514-444
  122 วิภาวดี-ปิยราษฎร์ สุพรรณบุรี โทร. (035) 552-724-8
  123 ศุภมิตร สุพรรณบุรี โทร. (035) 500-283-8, 521-446
อ่างทอง
  124 อ่างทองเวชชการ 2 อ่างทอง โทร. (035) 612-361-4
อุทัยธานี
  125 ทัพทัน อุทัยธานี โทร. (056) 540-026-30

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
ขอนแก่น
  126 ขอนแก่น ราม ขอนแก่น โทร. (043) 333-800, 333-900
  127 ราชพฤกษ์ ขอนแก่น โทร. (043) 333-555-62
ชัยภูมิ
  128 ชัยภูมิ ราม ชัยภูมิ โทร. (044) 836-888,813-666
นครราชสีมา
  129 กรุงเทพ ปากช่อง นครราชสีมา โทร. (044) 316-611-5
  130 กรุงเทพ ราชสีมา นครราชสีมา โทร. (044) 429-999
  131 เซนต์เมรี่ นครราชสีมา โทร. (044) 261-261
  132 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา โทร. (044) 376-555 #6550 , 6551
บุรีรัมย์
  133 เอกชนบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ โทร. (044) 614-100-7
มหาสารคาม
  134 ไทยอินเตอร์มหาสารคาม มหาสารคาม โทร. (043) 723-669
มุกดาหาร
  135 มุกดาหาร มุกดาหาร โทร. (042) 611-255
  136 มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มุกดาหาร โทร. (042) 633-301-9
ยโสธร
  137 นายแพทย์หาญ ยโสธร โทร. (045) 712-546, 711-356
ร้อยเอ็ด
  138 กรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
  139 ร้อยเอ็ด ธนบุรี ร้อยเอ็ด โทร. (043) 527-191-9
เลย
  140 เมืองเลย ราม เลย โทร. (042) 833-400-6
ศรีสะเกษ
  141 ประชารักษ์เวชการ ศรีสะเกษ โทร. (045) 531-313-8
สกลนคร
  142 รักษ์สกล สกลนคร โทร. (042) 712-800
หนองคาย
  143 รวมแพทย์หนองคาย หนองคาย โทร. (042) 413-456
  144 สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย โทร. (042) 431-015 , 431-019
  145 หนองคาย หนองคาย โทร. (042) 421-412-4 
  146 หนองคาย-วัฒนา หนองคาย โทร. (042) 465-201-8
อุดรธานี
  147 กรุงเทพอุดร อุดรธานี โทร. (042) 343-111
  148 นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา อุดรธานี โทร. (042) 241-031-3, 246-181
  149 เอกอุดร อุดรธานี โทร. (042) 342-555
อุบลราชธานี
  150 ราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี โทร. (045) 280-040
  151 อุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานี โทร. (045) 260-285-300

ภาคตะวันตก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาญจนบุรี
  152 กาญจนบุรีเมโมเรียล กาญจนบุรี โทร. (034) 624-191
  153 ธนกาญจน์ กาญจนบุรี โทร. (034) 622-366-75
ตาก
  154 นครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ตาก โทร. (055) 5518-200 # 108
  155 แม่สอด-ราม ตาก โทร. (055) 533-912-4
ราชบุรี
  156 ซานคามิลโล ราชบุรี โทร. (032) 210-691-5
  157 ดำเนินสะดวก ราชบุรี โทร. (032) 246-000-15
  158 พร้อมแพทย์ ราชบุรี โทร. (032) 315-234-9

ภาคตะวันออก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
จันทบุรี
  159 กรุงเทพจันทบุรี จันทบุรี โทร. (039) 319-888
  160 พระปกเกล้า จันทบุรี โทร. (039) 324-975-84 # 1614
  161 สิริเวช จันทบุรี โทร. (039) 344-338
ฉะเชิงเทรา
  162 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา โทร. (038) 812-702- 4 # 1109 ,1139
  163 จุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา โทร. (038) 538-5111-3
ชลบุรี
  164 กรุงเทพพัทยา ชลบุรี โทร. (038) 909-088
  165 พญาไทศรีราชา ชลบุรี โทร. (038) 877-0200-8
  166 พัทยาเมโมเรียล ชลบุรี โทร. (038) 429-422-4
  167 สมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี โทร. (038) 324-100-20
  168 เอกชล ชลบุรี โทร. (038) 273-840-7
  169 เอกชล 2 ชลบุรี โทร. (038) 939-888
ตราด
  170 กรุงเทพ-ตราด ตราด โทร. (039) 532-735-7
  171 ตราด ตราด โทร. (039) 522-646, 511-040
ปราจีนบุรี
  172 โสธรเวช 304 ปราจีนบุรี โทร. (037) 209-503-6
ระยอง
  173 กรุงเทพระยอง ระยอง โทร. (038) 921-882-4
  174 มงกุฏระยอง ระยอง โทร. (038) 691-800

ภาคใต้

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กระบี่
  175 กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กระบี่ โทร. (075) 626-555 # 1162
  176 กระบี่ กระบี่ โทร. (075) 611-210, 611-212
ชุมพร
  177 ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร โทร. (077) 507-484, 503-045
  178 ธนบุรี ชุมพร ชุมพร โทร. (077) 504-800-1
  179 วิรัชศิลป์ ชุมพร โทร. (077) 503-238, 503-239
ตรัง
  180 ตรัง ตรัง โทร. (075) 218-018 , 212-241-3
  181 ตรังรวมแพทย์ ตรัง โทร. (075) 218-988, 219-985-7
  182 วัฒนแพทย์ ตรัง โทร. (075) 205-555
นครศรีธรรมราช
  183 นครพัฒน์ นครศรีธรรมราช โทร. (075) 305-999
  184 นครินทร์ นครศรีธรรมราช โทร. (075) 346-800, 312-800
  185 มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช โทร. (075) 340-250 # 1210
  186 สิชล นครศรีธรรมราช โทร. (075) 535-639
นราธิวาส
  187 สุไหงโก-ลก นราธิวาส โทร. (073) 614-444
ประจวบคีรีขันธ์
  188 กรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โทร. (032) 616-854, 616-800#1155
  189 ซาน เปาโล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โทร. (032) 532-576-85
พัทลุง
  190 ปิยะรักษ์ พัทลุง โทร. (074) 627-146-54
ภูเก็ต
  191 มิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต โทร. (076) 237-220-6 ต่อ 144
  192 วขิระ ภูเก็ต ภูเก็ต โทร. (076) 361-236
  193 สิริโรจน์ 2 ภูเก็ต โทร. (076) 249-400
ยะลา
  194 สิโรรส ยะลา โทร. (073) 221-114, 244-514
ระนอง
  195 ระนอง ระนอง โทร. (077) 812-630-3 , 813-397
สงขลา
  196 กรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา โทร. (074) 365-780, 365-312
  197 ราษฎร์ยินดี สงขลา โทร. (074) 220-304-4
  198 ศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา โทร. (074) 366-966 
  199 หาดใหญ่ สงขลา โทร. (074) 273-100
สุราษฎร์ธานี
  200 กรุงเทพสมุย สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 429-500
  201 ทักษิณ สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 285-701-
  202 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล(เกาะสมุย) สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 245-721-6 # 333
  203 บ้านดอนอินเตอร์ สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 245-236-9
  204 ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 282-520-1