Home We're TPB ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมงานกับเรา

พนักงานสำนักงานใหญ่

2012-11-13 15:17:31 (แก้ไขล่าสุด 2017-09-04 10:09:44)
 
 
img
 
 

บริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย
มั่นคง มีคุณภาพ โปร่งใส และยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยั่งยืนมากว่า 88 ปี

     บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยมาตรฐานสากล ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง มีคุณภาพ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งมีดัชนีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามมาตรฐานที่ คปภ. มากถึง 1,685.8% (ข้อมูลการเงิน ณ 30 มิ.ย. 2560) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 45%

1. ผู้จัดการส่วนบัญชี  (Accounting Manager – Insurance Business)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน /  ผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเสนอผู้บริหาร

 • จัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุน และรายงานแสดงฐานะการเงินของกิจการ เพื่อนำส่งคปภ.

 • ตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน GL 

 • ดูแลและพัฒนาทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบัญชี

 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการส่วนบัญชี ไม่น้อยกว่า 7 ปี  หรือมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ

 • หากมีประการณ์เป็นผู้จัดการส่วนบัญชีจากธุรกิจประกันวินาศภัย และงานบัญชี/การเงิน ในระบบ Polisy 400 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี มีความเป็นผู้นำ

 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

2. Senior Officer / Assistant Manager – Compliance

 • Plan and evaluate internal audit programs for company operations to ensure compliance with the organization's policies, procedures and standard of practice.

 • Design and implement programs, policies and practices to ensure that all business units are in compliance with regulatory requirements.

 • Provide & support legal guidance and counsel related to OIC & AMLO and Insurance regulatory matters

 • Conducting training program with compliance concerned to enhance employee’s practices

Qualifications :

 • Male / Female, age not over 35 years

 • Bachelor’s Degree in Legal, Accounting, Business Administration or related field

 • 3-5 year experiences in Insurance for Compliance & Internal Audit’s role

 • Good command of English and computer literacy

 • Pleasant personality, analytical and good communication & interpersonal skills

3. Underwriter – Non Motor (AM / Manager Level)

Qualifications :

 • Male / Female, age not over 45 years

 • Bachelor degree in Statistics, Insurance or related fields

 • Min. 7-10 year experiences in Non-motor underwriting would be preferable

 • Good command of English and computer literacy

 • Proactive, service-minded, good teamwork, analytical and communication skills,

 • Strong human relations and time management skills

4. IT  SUPPORT (JAVA)

Qualifications :

 • Male / Female, age not over 37 years

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology or related field

 • 3-5 years’ progressive experience in a software developer or programmer role

 • Java development experience as required

 • Experience with web services specification and development

 • Knowledge of AS/400 operations would be advantage

 • Knowledge of Java script, XML, AJAX, Query, Report tools as Crystal Report etc.

 • Good command of English and computer literacy

 • Proactive, service-minded, good teamwork and communication skills

5. เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ประเมินราคา / เคลม)

 • เพศชาย   อายุไม่เกิน  35  ปี

 • วุฒิปวส. ขึ้นไป  สาขาช่างอุตสาหกรรม  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้ทางด้านราคา อะไหล่รถยนต์ และประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ปฏิบัติงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่เคลมสินไหม)

6. เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 •  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

 •  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในเกณฑ์ดี

 •  มีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 •  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Excel, MS Access)  ในระดับดี

7. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย Non-Motor

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ ประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

 • มนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการเจรจาต่อรอง

 • ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

8. เจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจ

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 •  มีประสบการณ์ในการทำงานจากด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 1-2 ปี หากอยู่ในธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 •  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี

 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

** ผู้สนใจโปรดส่งจดหมายสมัครงาน ระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมรูปถ่าย หรือสมัครด้วยตนเอง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.) 

    ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    123 อาคารไทยประกันชีวิต   ถนนรัชดาภิเษก   แขวงดินแดง   เขตดินแดง   กรุงเทพฯ  10400
    เบอร์โทรศัพท์  0 2246 9635  ต่อ 3501-2, 3301
    E-mail address : hr@thaipaiboon.com  

    การเดินทาง : รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่ 4
                          รถโดยสารประจำทางสาย 73, 73ก, 136, 137, 172, 206, 514, 517, 528, 529