Home We're TPB เรื่องเด่น

Promotion & Hilight

TPB PA Care4U Plus พลัสให้ครบยิ่งกว่าแคร์

2017-05-16 10:18:44
 

New! แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TPB PA Care4U Plus
- คุ้มครองครบ เพิ่มผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ ม็อบ จลาจล และชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
- รับหมด...ไม่ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

- พร้อมค่ารักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษากับรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับทุกอาชีพ (ชั้น 1 – 3) อายุตั้งแต่ 3 – 60 ปี ต่ออายุได้ถึง 70 ปี
- เบี้ยคุ้มกว่า คุ้มครองครบกว่า รอช้าอยู่ทำไม

ดาวน์โหลดแผ่นพับใบคำขอ คลิก

สอบถามเพิ่มเติมโทร TPB Help Point 022093299 หรือ Line ID: 022093299 หรือ helppoint