Home We're TPB เครือข่ายบริการ

TPB Service @Thai Life

 

          TPB Service @ Thai Life เป็นบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าทั่วไปและฝ่ายขายไทยประกันชีวิต ณ เคาน์เตอร์ธุรการสาขา ในเรื่องการเช็คเบี้ยประกันวินาศภัย  การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต หรือชำระเงินสด ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส การจัดส่งเอกสารการขอเอาประกันภัย เอกสารประกอบการรับประกันภัย เอกสารการเรียกร้องสินไหมทางโทรสาร และไปรษณีย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงบริการแจกจ่ายเอกสารงานขายประกันภัยต่างๆ   โดยปัจจุบันได้มีสาขาไทยประกันชีวิตที่ให้บริการมากกว่า 50 แห่ง

+ ตรวจสอบรายชื่อสาขาบริการ (คลิก)