Home We're TPB เครือข่ายบริการ

บริษัทสำรวจภัย

 

          อุ่นใจทุกที่ทุกเวลา เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ว่าจะที่ใดทั่วประเทศ ด้วยความครอบคลุมและรวดเร็วของบริษัทสำรวจภัยในเครือข่ายกว่า 330 แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ทุกภูมิภาค โดยมีมาตรฐานเวลาในการให้บริการถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว 
          ทั้งนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเวลาใด สามารถติดต่อ ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง  หมายเลข 0 2246 9635  ต่อ 77  ซึ่งประสานงานโดยบริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์  (Allianz Global Assistance) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายอยู่หลายประเทศทั่วโลก

 
 
ค้นหา
  ภาค : 
  จังหวัด : 
     
 

ภาคเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
เชียงราย
  1 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์เชียงราย) เชียงราย โทร. 081-993-6562
  2 หจก.มงคลเซอร์เวย์ เชียงราย โทร. 053-779153, 081-4695405
  3 หจก.ออโต้เคลม แอนด์ แอสจัสเตอร์ เชียงราย โทร. 086-7280555, 091-5056304
  4 แอล.พี.เซอร์เวย์ เชียงราย โทร. 081-961-1055
เชียงใหม่
  5 หจก. ออเคลม เชียงใหม่ โทร. 085-868-7272, 081-530-0281
  6 หจก. แอดจัสเตอร์ แอนด์ เซอร์วิสเคลม เชียงใหม่ โทร. 085-709- 0790, 081-030-3112
  7 หจก.อมตะ เคลม เชียงใหม่ โทร. 082-3887037
  8 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์เชียงใหม่) เชียงใหม่ โทร. 086-672-9266
น่าน
  9 หจก. น่านบริการเคลม น่าน โทร. 087-177-0808, 084-098-3468, 054-772-204
  10 หจก.น่านสำรวจภัย น่าน โทร. 083-3313395, 090-9635372
  11 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (อำเภอเมือง เชียงใหม่) น่าน โทร. 086-672-9266
พะเยา
  12 ดิวิล็อป เซอร์เวย์ พะเยา โทร. 092-614-5649
  13 พะเยาอินเตอร์เคลม พะเยา โทร. 054-413-840, 089-956-1049
  14 สนง. นอร์ทเทิร์น เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์ พะเยา โทร. 081-568-0592, 086-428-8953
  15 หจก. น่านบริการเคลม พะเยา โทร. 087-177-0808, 084-098-3468, 054-772-204
  16 อี.ที.ซี. เซอร์แอนด์ลอว์ พะเยา โทร. 097-986-9019
แพร่
  17 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์แพร่) แพร่ โทร. 081-884-6929
  18 หจก. น้ำทองเซอร์เวย์ แพร่ โทร. 054-627-289, 054-622-680, 081-783-8799
  19 หจก. มีดี เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ คอนเซาส์แทนต์ แพร่ โทร. 054-630-723, 081-044-6161
  20 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์แพร่) แพร่ โทร. 081-746-7006
ลำปาง
  21 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด ลำปาง โทร. 054-230-043 - 4
  22 หจก. ออเคลม (ศูนย์ลำปาง) ลำปาง โทร. 081-672-4419, 054-227-434
อุตรดิตถ์
  23 หจก. จเร เซอร์เวย์ อุตรดิตถ์ โทร. 089-241-6753, 085-919-1832, 055-411-990
  24 หจก. อุตรดิตถ์ 118 เซอร์เวย์ อุตรดิตถ์ โทร. 089-505-7568, 088-278-7448, 084-813-4448

ภาคกลาง

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กรุงเทพมหานคร
  25 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก.   กรุงเทพมหานคร โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  26 บริษัท เค พี ออโต้คาเนส จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-733-0639
  27 บริษัท ชินวงศ์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (C.C.S.) กรุงเทพมหานคร โทร. 02-234-4947-9, 02-236-3098, 02-637-1427
  28 บริษัท โชติวัฒน์ เซอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-0016434, 02-5242356, 089-8191933, 083-035-495
  29 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-690-6782, 02-690-6779, 02-691-3336
  30 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4213601-2
  31 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02 - 8481922-26 ,02 - 8956997 , 081-774-9932 , 091-774-9934
  32 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์จรัญสนิทวงศ์) กรุงเทพมหานคร โทร. 0958891769, 0917749939
  33 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์พระราม 2 ) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749938 ,0924859222, 0950037335, 0823433564
  34 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์เพชรเกษม) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749946 ,0891080161
  35 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์ร่มเกล้า) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749937
  36 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์ลำสาลี) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749941, 0866269120
  37 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์อนุเสาวรีย์ชัย) กรุงเทพมหานคร โทร. 0927685646, 0858325558
  38 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (สาขาย่อยสีลม) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749940, 0888837147
  39 บริษัท มาสเตอร์เคลม จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-275-3066-67
  40 บริษัท ลอว์เยอร์ เคลม จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-883-3688
  41 บริษัท ลีดเดอร์ เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-553-1326-7
  42 บริษัท เวิร์ก เซอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-249-5811-4
  43 บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-203-1090
  44 บริษัท เอ็กซ์เซลเซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-747-7774-6
  45 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-885-5573-4
  46 บริษัท แอ็ท เฟิร์สท เซอร์เวเยอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-720-4471-2, 089-170-1110
  47 หจก. ดอนเมืองเคลม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-565-9255-6
  48 หจก.บีเอสเจเซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ ลอว์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-1933023-25
  49 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-942-3971-6
กำแพงเพชร
  50 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด กำแพงเพชร โทร. 055-716-226, 080-688-4101, 082-886-9344
  51 หจก.เพชรกำแพงเคลม   กำแพงเพชร โทร. 087-5719454,086-9292271
นครนายก
  52 บริษัท เอ ทีม เซอร์เวย์ จำกัด นครนายก โทร. 037-321-4157, 037-321-495, 084-154-1985, 080-807-6415
  53 เพ็ญศิริ พิทักษ์ เซอร์เวย์ นครนายก โทร. 037-315-250, 085-086-9513
  54 สนง. กฎหมาย ชาติชาย สุขกุล และสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ (ศูนย์นครนายก) นครนายก โทร. 086-125-9528, 081-176-2121
นครปฐม
  55 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก.   โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  56 บริษัท เค.จี.บี.เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-270375, 084-9255626
  57 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ลอว์ จำกัด (ศูนย์นครปฐม) นครปฐม โทร. 034-351-822, 087-575-2536, 084-609-8924
  58 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สามพราน) นครปฐม โทร. 034-213-231
  59 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-213-231, 083-920-5756
  60 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-977-130, 087-077-2070
  61 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์นครปฐม) นครปฐม โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  62 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์นครปฐม) นครปฐม โทร. 02-885-5573-4
  63 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-213-338, 089-964-6662
  64 บริษัท แฮปปี้ เคลม เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-205-164, 086-1606066
  65 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ นครปฐม โทร. 034-271-902, 084-413-2919, 081-299-1553
นครสวรรค์
  66 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ตาคลี) นครสวรรค์ โทร. 055-716-226, 080-688-4101, 082-886-9344
  67 บริษัท เอ็มเอสพี ออโต้เคลมเซอร์วิส จำกัด นครสวรรค์ โทร. 056-214-491, 080-509-2537, 081-962-5797
  68 หจก. นครสวรรค์เซอร์เวย์เซอร์วิส นครสวรรค์ โทร. 087-218-7159, 081-962-8595
  69 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ (ศูนย์ตาคลี) นครสวรรค์ โทร. 056-265-454, 081-596-7685, 086-665-1003
  70 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ (ศูนย์นครสวรรค์) นครสวรรค์ โทร. 089-540-6211, 086-327-4549
นนทบุรี
  71 บ.ทราทิพย์สำรวจภัย จก. โทร. 02-8799782, 02-8798652
  72 บริษัท ดับบลิวที เคลม เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี โทร. 02-9627504-5
  73 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ ลอว์ จำกัด นนทบุรี โทร. 02-4213601-2
  74 บริษัท ภัทรชา เคลม จำกัด นนทบุรี โทร. 02-459-4635-6
  75 บริษัท ราชพฤกษ์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์บางบัวทอง) นนทบุรี โทร. 02-190-5784, 087-814-4664, 081-846-8758
  76 บริษัท เอ็น ที วี เซอร์เวย์ จำกัด นนทบุรี โทร. 081-807-5658 , 092-927-4443
  77 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์บางบัวทอง) นนทบุรี โทร. 02-885-5573-4
  78 บริษัท แอ็ดว้านซ์ เซอร์เวย์ จำกัด นนทบุรี โทร. 02-903-4689,02-903-4583 , 085-331-5858 , 086-550-9525
  79 หจก. ดอนเมืองเคลม (ศูนย์บางบัวทอง) นนทบุรี โทร. 02-565-9255-6
  80 หจก. บี เอส เจ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ นนทบุรี โทร. 089-8117039 , 087-0778883
  81 หจก.ทรู เอเชีย นนทบุรี โทร. 092-6605959, 0918104038
  82 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (จุดบางใหญ่) นนทบุรี โทร. 02-942-3971-6
ปทุมธานี
  83 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก.   ปทุมธานี โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  84 บ.ทราทิพย์สำรวจภัย จก. ปทุมธานี โทร. 02-8799782, 02-8798652
  85 บริษัท โชติวัฒน์ เซอร์เวย์ จำกัด ปทุมธานี โทร. 02-0016434, 02-5242356, 089-8191933, 083-035-495
  86 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา ปทุมธานี โทร. 035-229-327, 081-874-0395, 081-805-7673
  87 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์รังสิต) ปทุมธานี โทร. 02-421-3601-2
  88 บริษัท ภัทรชา เคลม จำกัด (ศูนย์รังสิต) ปทุมธานี โทร. 02-459-4635-6
  89 บริษัท ราชพฤกษ์ เซอร์เวย์ จำกัด ปทุมธานี โทร. 02-190-5784, 087-814-4664, 081-846-8758
  90 บริษัท ลีดเดอร์ เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์ธัญบุรี คลอง1) ปทุมธานี โทร. 02-553-1326-7
  91 บริษัท แอ็ดว้านซ์ เซอร์เวย์ จำกัด ปทุมธานี โทร. 02-997-0533 , 081-349-3204
  92 หจก. บี เอส เจ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ ปทุมธานี โทร. 089-8117039 , 087-0778883
  93 หจก. บีเอ็นที เซอร์วิสเคลม ปทุมธานี โทร. 02-958-3330-1, 087-116-4886
  94 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ ปทุมธานี โทร. 035-212-245, 081-333-7524
  95 หจก.พีเค ออโต้ เซอร์เวย์ ปทุมธานี โทร. 02-0131854, 02-0131863, 081-3563699
พระนครศรีอยุธยา
  96 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา) พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-229-327, 081-874-0395,081-805-7673
  97 บริษัท ไอริส เซอร์เวย์ จำกัด พระนครศรีอยุธยา โทร. 082-333-6611
  98 บริษัทไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา) พระนครศรีอยุธยา โทร. 087-988-6849
  99 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-212-245, 081-333-7524
พิจิตร
  100 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์พิจิตร) พิจิตร โทร. 055-716-226, 080688-4101
พิษณุโลก
  101 หจก. พี.พี. เซ็นเตอร์เคลม พิษณุโลก โทร. 087-734-1402, 081-650-1805, 055-333-356
  102 หจก. อุตรดิตถ์ 118 เซอร์เวย์ พิษณุโลก โทร. 089-505-7568, 088-278-7448, 084-813-4448
เพชรบูรณ์
  103 หจก. เค เซอร์เวย์ เพชรบูรณ์ โทร. 088-295-4238 , 081-770-6048
  104 หจก. เคลมพลัส เพชรบูรณ์ โทร. 082-177-3703, 080-578-9296
  105 หจก. เจ.พี.เพชรบูรณ์ เซอร์เวย์ เพชรบูรณ์ โทร. 081-737-5659, 089-138-3659
  106 หจก. เพชรบูรณ์เซอร์เวย์ เพชรบูรณ์ โทร. 082-775-6605, 085-653-5543
  107 หจก.เพชรไพฑูรย์เพชรบูรณ์เซอร์วิส เพชรบูรณ์ โทร. 088-2772505, 083-9587389
  108 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญสมานสมัคคี การสำรวจ เพชรบูรณ์ โทร. 086-155-9185 , 084-778-5999
ลพบุรี
  109 หจก. ดี.ดี.เจ. เซอร์เวย์ ลพบุรี โทร. 081-354-8680
  110 หจก. เมืองลพ เซอร์เวย์ ลพบุรี โทร. 080-663-8207, 087-102-2123
  111 หจก. สกายเซอร์เวย์ ลพบุรี โทร. 036-627-369, 086-814-5581, 084-072-6365
สมุทรปราการ
  112 M.DEE INSPECTION สมุทรปราการ โทร. 02-346-5290, 089-880-0075, 081-562-7446, 086-355-7901
  113 บ.อาร์ยู เซอร์เวย์เยอร์ จก. สมุทรปราการ โทร. 02-7470196, 087-8293972,081-3983957
  114 บริษัท ทีซี เซอร์เวย์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-7595252,081-6202387
  115 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด สมุทรปราการ โทร. 0917749942
  116 บริษัท นัทธศิ เคลม จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-7584411. 02-7584274
  117 บริษัท ภัทรชา เคลม จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-459-4635-6
  118 บริษัท ราชพฤกษ์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์พระประแดง) สมุทรปราการ โทร. 02-190-5784, 087-814-4664, 081-846-8758
  119 บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-203-1090
  120 บริษัท เอ็กซ์เซลเซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-747-7774-6
  121 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-885-5573-4
  122 หจก. บี เอส เจ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ สมุทรปราการ โทร. 089-8117039 , 087-0778883
  123 หจก. บีเอ็นที เซอร์วิสเคลม สมุทรปราการ โทร. 02-958-3330-1, 087-116-4886
สมุทรสงคราม
  124 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด สมุทรสงคราม โทร. 02-751-0101 ต่อ 207 , 091-774-9942
  125 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสงคราม) สมุทรสงคราม โทร. 080-092-5355
สมุทรสาคร
  126 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 034-213-231, 084-755-6761
  127 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 034-257-030, 087-077-2070
  128 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ อ.เมือง-สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  129 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์อ้อมน้อย) สมุทรสาคร โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  130 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์กระทุ่มแบน) สมุทรสาคร โทร. 02-885-5573-4
  131 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์กระทุ่มแบน) สมุทรสาคร โทร. 034-213-338, 089-964-666
  132 หจก. มหาชัย เซอร์เวย์ และธุรกิจ สมุทรสาคร โทร. 086-790-7570, 087-023-6577
  133 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 034-271-902, 084-413-2919
  134 หจก.พรอนันต์เคลม สมุทรสาคร โทร. 034-110149 , 095-5325888 , 086-6654832
  135 หจก.เอ็น.ซี. กาญจนบุรีเคลม สมุทรสาคร โทร. 034-115007, 085-6236667
  136 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 081-424-8202
สระบุรี
  137 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก. สระบุรี โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  138 สนง. กฎหมาย เฉลิม และ เซอร์เวย์ สระบุรี โทร. 036-389-636, 081-852-1345
  139 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ (ศูนย์สระบุรี) สระบุรี โทร. 036-318-281, 089-076-8180, 086-313-3421
  140 หจก.สวิตต์ เซอร์เวย์ สระบุรี โทร. 098-2713804. 081-3027199
สิงห์บุรี
  141 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ สิงห์บุรี โทร. 056-265-454, 081-596-7685, 086-665-1003,089-609-8028
สุโขทัย
  142 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สุโขทัย) สุโขทัย โทร. 055-716-226, 080-688-4101, 082-886-934
  143 หจก.เพชรกำแพงเคลม   สุโขทัย โทร. 087-5719454,086-9292271
สุพรรณบุรี
  144 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรี โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  145 หจก. ลัคกี้ เซ้นเตอร์ เซอร์เวย์ สุพรรณบุรี โทร. 085-409-9077
  146 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ สุพรรณบุรี โทร. 056-265-454, 081-596-7685, 086-665-1003, 089-609-8028
  147 หจก. สุพรรณ มอเตอร์ เคลม สุพรรณบุรี โทร. 089-188-7308
อ่างทอง
  148 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา) อ่างทอง โทร. 087-988-6849
  149 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สุพรรณบุรี) อ่างทอง โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  150 หจก.ลัคกี้ เซ็นเตอร์ เซอร์เวย์ อ่างทอง โทร. 085-409-9077

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาฬสินธุ์
  151 คณะบุคคล รามัญ สำรวจภัย กาฬสินธุ์ โทร. 080-191-4075, 082-309-8195
  152 ยุทธนา สำรวจภัย กาฬสินธุ์ โทร. 089-712-4667, 081-670-1662
  153 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ กาฬสินธุ์ โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
ขอนแก่น
  154 หจก. รัตนเซ็นเตอร์เคลม ขอนแก่น โทร. 043-341-952, 089-452-2169, 086-005-5133
  155 หจก.เจ ที ออโต้เคลม ขอนแก่น โทร. 086-634-6262 ,043-340249
  156 หจก.วีระศักดิ์เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ ขอนแก่น โทร. 085-4561509
  157 หจก.สปีดเคลม แอนด์ลอว์ ขอนแก่น โทร. 043-771534 , 043-329-481
  158 หจก.เอ็นพี เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์ ขอนแก่น โทร. 081-9647576, 091-4165994
  159 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญสมานสมัคคี การสำรวจ ขอนแก่น โทร. 081-000-2548 , 086-155-9185 , 089-400-0039
  160 อาณาจักรเซอร์เวย์ ขอนแก่น โทร. 089-711-2512
ชัยภูมิ
  161 ดี.ซัคเซส ชัยภูมิ โทร. 044-283-720, 085-637-1582, 081-791-0877
  162 เปี่ยมสุข เซอร์เวย์ ชัยภูมิ
  163 หจก. ชัยภูมิ เคลม ชัยภูมิ โทร. 090-443-9454, 091-831-8293
  164 หจก. พญาแลเซอร์เวย์ ชัยภูมิ โทร. 087-676-2322 , 081-2667970
  165 หจก.การันตี เซอร์วิส เคลม ชัยภูมิ โทร. 081-282-6372 , 088-134-0276 , 085-775-0776
  166 หจก.ชัยภูมิ เคลม ชัยภูมิ โทร. 094-4439454, 091-8318293
นครพนม
  167 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ นครพนม โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
นครราชสีมา
  168 รันนิ่งเคลม เซอร์เวย์ นครราชสีมา โทร. 081-547-8688, 089-423-6234, 087-256-8877
  169 หจก. จี.เอ็น.สำรวจภัยและกฎหมาย นครราชสีมา โทร. 085-765-6025, 087-055-3089, 087-448-9251
  170 หจก. ดี สำรวจภัยและกฎหมาย นครราชสีมา โทร. 087-448-9251
  171 หจก. สีมา เคลม นครราชสีมา โทร. 044-465-694, 044-465-608 ,081-999-6175
  172 หจก. สุรนารีเซอร์เวย์ นครราชสีมา โทร. 044-210-032
  173 หจก.ดี -ซัคเซส เซอร์เวย์ นครราชสีมา โทร. 044-283-720, 085-637-1532, 081-791-0877
  174 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์นครราชสีมา) นครราชสีมา โทร. 087-378-9718
บึงกาฬ
  175 มิตรภาพ เซอร์เวย์ บึงกาฬ โทร. 093-478-1079 , 093-558-7635
  176 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ บึงกาฬ โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  177 หจก.พรมารวยเซอร์เวย์ บึงกาฬ โทร. 080-162-2318 , 081-774-9702
บุรีรัมย์
  178 DNK 98 เซอร์เวย์ บุรีรัมย์ โทร. 084-468-4222
  179 หจก. เน็ทเวิร์ค แอ็สจัสเมนท์ บุรีรัมย์ โทร. 081-661-8719
  180 หจก. พสิษฐ์ เซอร์เวย์ บุรีรัมย์ โทร. 084-788-4461, 080-819-0459
  181 หจก. สตาร์ ออโต้เคลม บุรีรัมย์ โทร. 085-669-9800
  182 หสม. เจ. ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์บุรีรัมย์) บุรีรัมย์ โทร. 087-378-9718
มหาสารคาม
  183 หจก. บุญฤทธิ์เซ็นเตอร์เคลม (ศูนย์มหาสารคาม) มหาสารคาม โทร. 084-116-2777
  184 หจก.จริงใจมอเตอร์ มหาสารคาม โทร. 087-978-8828 , 087-775-9192
  185 หจก.สปีดเคลม แอนด์ลอว์ มหาสารคาม โทร. 043-771534 , 043-329-481
  186 อาคเนย์สปีดดี้ จำกัด มหาสารคาม โทร. 089-570-0660 , 091-357-9467 , 091-357-9476
มุกดาหาร
  187 หจก. ต.รุ่งเรืองสำรวจภัย มุกดาหาร โทร. 081-184-3222
  188 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ มุกดาหาร โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
ยโสธร
  189 คณะบุคคล รามัญ สำรวจภัย ยโสธร โทร. 080-191-4075, 082-309-8195
  190 หจก. ทวีชัยทองเฟื่อง ยโสธร โทร. 042-635-296, 086-040-5796, 087-490-2070
ร้อยเอ็ด
  191 คณะบุคคล รามัญ สำรวจภัย ร้อยเอ็ด โทร. 080-191-4075, 082-309-8195
  192 หจก. บุญฤทธิ์เซ็นเตอร์เคลม ร้อยเอ็ด โทร. 084-116-2777, 084-794-5659, 086-630-5548
  193 หจก.จริงใจมอเตอร์ ร้อยเอ็ด โทร. 087-978-8828 , 087-775-9192
เลย
  194 หจก. เมืองเลย สำรวจภัย เลย
  195 หจก. สุทธิรักษ์เซ็นเตอร์เคลมแอนด์โบรกเกอร์ เลย โทร. 042-834-041, 089-784-8751
  196 หจก. สุทธิรักษ์เซ็นเตอร์เคลมแอนด์โบรกเกอร์ เลย โทร. 080-649-0806 , 086-547-9956
ศรีสะเกษ
  197 หจก. ศรีสะเกษเคลมเซ็นเตอร์ ศรีสะเกษ โทร. 045-616-621, 085-769-8319, 085-861-5362
สกลนคร
  198 หจก. สกลนครเซอร์เวย์ สกลนคร โทร. 042-730-907, 081-309-6279, 086-228-2207
  199 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ สกลนคร โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  200 อาคเนย์สปีดดี้ จำกัด (ศูนย์สกลนคร) สกลนคร โทร. 089-570-0660 , 091-357-9467 , 091-357-9476
สุรินทร์
  201 ทิพย์เซอร์เวย์ สุรินทร์ โทร. 044-512-137, 044-516-020, 081-593-1987
  202 บ.อาคเนย์สปีดดี้ จก. สุรินทร์ โทร. 089-570-0660 , 091-357-9467 , 091-357-9476
  203 หจก. เมืองช้างเคลมแอนด์ลอว์ สุรินทร์ โทร. 081-203-0971, 081-470-0971
  204 หจก. สตาร์ออโต้เคลม สุรินทร์ โทร. 085-669-9800
หนองคาย
  205 มิตรภาพ เซอร์เวย์ หนองคาย โทร. 093-478-1079 , 093-558-7635 Fax. 042-492-057
  206 หจก. ธนทรัพย์ เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส หนองคาย โทร. 042-492-993-4, 081-907-1645
  207 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ หนองคาย โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  208 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคา เซอร์เวย์ หนองคาย โทร. 098-182-8349 , 092-341-6095
หนองบัวลำภู
  209 ดี เคลม มาสเตอร์ หนองบัวลำภู โทร. 087-490-9893
อุดรธานี
  210 ดี เคลม มาสเตอร์ อุดรธานี โทร. 087-490-9893
  211 บริษัท สกาย บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด อุดรธานี โทร. 093-260-0518, 080-402-2722, 042-181-468
  212 หจก. พิสิษฐ์เซอร์เวย์ อุดรธานี โทร. 042-327-242, 081-544-3295, 083-327-8118, 089-861-1861
  213 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ อุดรธานี โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  214 หจก. อุดรเซ็นเตอร์เคลม อุดรธานี โทร. 089-577-3225, 084-795-9328
  215 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีมสำรวจภัย อุดรธานี โทร. 085-164-1678
อุบลราชธานี
  216 หจก. โสภณอินเตอร์เนชั่นแนล อุบลราชธานี โทร. 081-321-2195, 086-653-8598, 086-259-5661
  217 หจก. อุบลลอร์เยอร์เคลม อุบลราชธานี โทร. 089-6183-600 , 089-286-9182 , 045-250-115
  218 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ อุบลราชธานี โทร. 080-140-1188
  219 อาคเนย์สปีดดี้ จำกัด (ศูนย์อุบลราชธานี) อุบลราชธานี โทร. 091-357-9467, 091-357-9476

ภาคตะวันตก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาญจนบุรี
  220 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ลอว์ จำกัด (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี โทร. 034-648-061, 089-254-7288, 089-781-9532
  221 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี โทร. 034-213-231, 084-800-3159, 081-995-5108
  222 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี โทร. 034-213-338, 089-964-6662
  223 หจก. ทเวนตี้โฟร์เคลม เซอร์เวย์ กาญจนบุรี โทร. 034-625-506, 085-425-8866
  224 หจก. เมืองกาญจน์ เซอร์เวย์ กาญจนบุรี โทร. 092-345-6596 , 095-518-4911
  225 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี โทร. 034-271-902, 084-413-2919
  226 หจก.เมืองกาญจน์ เซอร์เวย์ กาญจนบุรี โทร. 092-3456596, 095-5184911
  227 หจก.เอ็น.ซี. กาญจนบุรีเคลม กาญจนบุรี โทร. 081-2555579, 087-0809958
ตาก
  228 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ตาก) ตาก โทร. 055-716-226, 080-688-4101, 082-886-9344
  229 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ตาก) ตาก โทร. 055-512-371, 086-908-4394
  230 บริษัท มิกซ์ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด ตาก โทร. 02-942-3591-7
  231 หจก. ณัฐกานต์เซอร์เวย์ ตาก โทร. 087-312-6866
  232 หจก.เพชรกำแพงเคลม ตาก โทร. 087-5719454,086-9292271
ประจวบคีรีขันธ์
  233 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (หัวหิน) ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 080-435-8582
  234 ปฐมพรเซอร์เวย์ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 089-044-6620
  235 หจก. สามร้อยยอดเซอร์เวย์ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-689-543, 084-801-6000
  236 หจก.เชษฐสำรวจภัย ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 088-4126668,098-0825748 Fax.077-555226
  237 หจก.ประจวบสามอ่าวเซอร์เวย์ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-601033,087-9117902,081-9229316 Fax.032-601033
เพชรบุรี
  238 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์เพชรบุรี) เพชรบุรี โทร. 034-257-030, 087-077-2070
  239 หจก. ชะอำ เซอร์เวย์ เพชรบุรี โทร. 032-433-965, 083-259-7055
  240 หจก. พรีเมี่ยม เคลม เซอร์เวย์ เพชรบุรี โทร. 085-970-0003, 085-970-0006, 080-505-4580
  241 หจก. พี.บี เซอร์เวย์ เพชรบุรี โทร. 032-455-518 , 081-550-3236, 086-366-2089
  242 หจก.บ้านลาดเซอร์เวย์ เพชรบุรี โทร. 087-7575670, 082-0185112
ราชบุรี
  243 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี โทร. 034-213-231, 087-768-6706, 085-293-0383
  244 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี โทร. 034-257-030, 087-077-2070
  245 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี โทร. 034-213-338, 089-964-6662

ภาคตะวันออก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
จันทบุรี
  246 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ จันทบุรี โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  247 หจก. จันทบุรี เซอร์เวย์ จันทบุรี โทร. 089-910-5311, 089-007-2407
  248 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย (ศูนย์จันทบุรี) จันทบุรี โทร. 085-839-0406, 085-126-8480
  249 หจก. เมืองจันท์สำรวจภัย จันทบุรี โทร. 086-158-6199
  250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองจันทร์ เคลม จันทบุรี โทร. 087-918-6131
ฉะเชิงเทรา
  251 บ.สยามมิตร เซอร์เวย์ จก. ฉะเชิงเทรา โทร. 038-820559, 087-1481172, 081-5553488
  252 บริษัท บี เอ็ม เอ็น ออโต้เคลม จำกัด (ศูนย์ฉะเชิงเทรา) ฉะเชิงเทรา โทร. 038-143-292, 089-938-2659, 089-445-9669
  253 บริษัท ไฮสปีด เซอร์เวย์ จำกัด ฉะเชิงเทรา โทร. 081-723-4844, 083-770-7654, 080-561-1465
  254 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ฉะเชิงเทรา โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  255 หจก. กรีนแพนเซิร์ฟ ฉะเชิงเทรา โทร. 090-982-2595, 096-330-0398,092-2369440 , 084-562-2336 , 099-086-6400
  256 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม ฉะเชิงเทรา โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400 Fax. 033-590-109
  257 หจก.พี.เค.ออโต้เคลม ฉะเชิงเทรา โทร. 038-822062, 092-6894343,080-565-1374
  258 หสม.บูรพาเซอร์วิส ฉะเชิงเทรา โทร. 094-4839982, 097-2700845
  259 ห้างหุ้นส่วนสามัญ บูรพาเซอร์วิส ฉะเชิงเทรา โทร. 094-483-9952, 097-270-0845
ชลบุรี
  260 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์พัทยา) ชลบุรี โทร. 038-373-093
  261 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์ศรีราชา) ชลบุรี โทร. 038-342-203, 038-357-859, 081-685-6322
  262 บริษัท บี เอ็ม เอ็น ออโต้เคลม จำกัด ชลบุรี โทร. 038-143-292, 089-938-2659, 089-445-9669
  263 บริษัท อีสท์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์พัทยา) ชลบุรี โทร. 038-488-827, 081-354-1558
  264 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ศรีราชา) ชลบุรี โทร. 02-885-5573-4
  265 บริษัท ไอริส เซอร์เวย์ จำกัด ชลบุรี โทร. 087-678-5222
  266 พัทยาอินเตอร์เคลม ชลบุรี โทร. 080-454-2755 , 090-916-5466 , 082-792-0436
  267 หจก. พี เจ เอ็น เซอร์เวย์ ชลบุรี โทร. 089-008-6855, 099-117-1209
  268 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม ชลบุรี โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400
  269 หจก.ชำนาญเคลมแคร์ แอนด์ เซอร์วิส ชลบุรี โทร. 085-830-1346 , 038-424-454
  270 หจก.ไทม์ เคลม เซอร์วิส   ชลบุรี โทร. 033-008-914 , 095-631-9297 , 092-946-9187  
  271 หจก.พนัสเซอร์เวย์ ชลบุรี โทร. 081-589-5646 , 038-466-790
ตราด
  272 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ตราด โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  273 หจก. จันทบุรี เซอร์เวย์ ตราด โทร. 089-400-5272
  274 หจก. ตราดเคลมเซอร์เวย์ ตราด โทร. 089-858-6780, 089-440-1958
  275 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย (ศูนย์ตราด) ตราด โทร. 085-839-0406, 085-126-8480
  276 หจก.ภัทรานิษฐ์ เซอร์เวย์ ตราด โทร. 039-530330, 061-5639488
ปราจีนบุรี
  277 บริษัท ไฮสปีด เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี โทร. 081-723-4844
  278 สนง. กฎหมาย ชาติชาย สุขกุล และสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ (ศูนย์ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี โทร. 086-125-9528, 081-176-2121
  279 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ปราจีนบุรี โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  280 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ปราจีนบุรี โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  281 หจก. กรีนแพนเซิร์ฟ ปราจีนบุรี
  282 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม ปราจีนบุรี โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400 Fax. 033-590-108
ระยอง
  283 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์ระยอง) ระยอง โทร. 038-898-949, 081-983-5208
  284 บริษัท วิวัฒน์ระยองเซอร์เวย์ ระยอง โทร. 038-663-563 , 087-5590440
  285 บริษัท อีสท์ เซอร์เวย์ จำกัด ระยอง โทร. 038-800-179, 081-949-8912
  286 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ระยอง) ระยอง โทร. 02-885-5573-4
  287 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย ระยอง โทร. 085-839-0406, 085-126-8480
สระแก้ว
  288 สนง. กฎหมาย ชาติชาย สุขกุล และสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ สระแก้ว โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  289 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม สระแก้ว โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400

ภาคใต้

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กระบี่
  290 โชติวงษ์แก้วชัยเซอร์เวย์ กระบี่ โทร. 088-384-3623, 090-484-1458
  291 สิมีลัน เซอร์เวย์ กระบี่ โทร. 087-891-5577, 083-390-7979, 083-046-8075
  292 หจก.เชษฐสำรวจภัย กระบี่ โทร. 088-4126668,098-0825748
ชุมพร
  293 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด (ศูนย์ชุมพร) ชุมพร โทร. 077-295-063
  294 หจก. วัฒนาการเซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-534-664, 086-269-3057
  295 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077- 534-039, 084-744-0499
  296 หจก. สันติศักดิ์ ทนายความ แอนด์ ชุมพร เซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-576-064, 089-650-0655
  297 หจก. หลังสวนเซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-576-860, 081-309-8626, 089-588-1211, 081-597-7645
  298 หจก. หลังสวนเซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-576-860, 081-309-8626, 089-588-1211, 081-597-7645
ตรัง
  299 นครถาวร เซอร์เวย์ (ออกเดินทางจากนครศรีธรรมราช) ตรัง โทร. 075-222-933, 081-719-6628
  300 หจก. กฤษฎา เซอร์เวย์ ตรัง โทร. 081-732-1513
  301 หจก. ศรีตรัง เซอร์เวย์ ตรัง โทร. 075-222-933, 081-719-6628
นครศรีธรรมราช
  302 นครถาวร เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 075-324-682, 086-780-0031
  303 หจก. พัทลุง เซอร์เวย์ (ศูนย์ทุ่งสง) นครศรีธรรมราช โทร. 089-870-3357 , 084-447-4154, 075-421-701
  304 หจก. นคร-เซาท์เทิร์น เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 089-699-9976
  305 หจก. บี.พี.เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 088-765-0210, 083-047-9763, 081-968-9677
  306 หจก. อลงกต เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 075-346-828, 082-280-5207
นราธิวาส
  307 หจก. นราเซอร์เวย์ นราธิวาส โทร. 073-522-235, 083-192-4288
พังงา
  308 พังงาเซอร์เวย์ พังงา โทร. 086-267-6746, 081-747-5420
พัทลุง
  309 นครถาวร เซอร์เวย์ (ออกเดินทางจากนครศรีธรรมราช) พัทลุง โทร. 075-324-682, 086-780-0031
  310 หจก. พัทลุง เซอร์เวย์ พัทลุง โทร. 081-479-8646
ภูเก็ต
  311 หจก. อันดามันเซอร์เวย์ ภูเก็ต โทร. 076-216-374, 081-535-4789
  312 หจก.พรหมเทพ เซอร์เวย์ ภูเก็ต โทร. 081-539-0605, 087-897-4644, 076-282-074
  313 หสม. พี. เค เซอร์เวย์ ภูเก็ต โทร. 081-370-2459, 076-525-828
  314 หสม. อินเตอร์เคลม ภูเก็ต โทร. 081-080-8089, 080-525-7095
ยะลา
  315 หจก. ทักษิณเซอร์เวย์ แอนด์ เค ที กรุ๊ป ยะลา โทร. 073-221-177, 081-599-4323, 081-959-4323
ระนอง
  316 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ (ศูนย์ระนอง) ระนอง โทร. 077- 534-039, 084-744-0499
  317 หจก.เชษฐสำรวจภัย   ระนอง โทร. 088-4126668,098-082-5748
สงขลา
  318 สงขลาเซอร์เวย์ สงขลา โทร. 081-738-9291 , 074-55-5418
  319 หจก. เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส สงขลา โทร. 074-239-944, 081-969-0234
  320 หจก. เซาเทิร์น แอดจัสท์เม้นท์ สงขลา โทร. 074-423-133, 081-540-9089, 087-419-6154
  321 หจก. ทรงชัย เซอร์เวย์ สงขลา โทร. 074-555-253, 081-682-8754
สตูล
  322 หจก. สตูลเซ็นเตอร์เคลม สตูล โทร. 080-057-4193, 081-597-7645
สุราษฎร์ธานี
  323 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด (ศูนย์เกาะสมุย) สุราษฎร์ธานี โทร. 077-295-063
  324 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด สุราษฎร์ธานี โทร. 077-295-063
  325 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ (ศูนย์สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี โทร. 077- 534-039, 084-744-0499
  326 หจก. สุราษฎร์พัฒนาการ (2003) เซอร์เวย์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-275-925, 084-844-7941, 086-742-5190
  327 หจก.เอส.อาร์.เซอร์เวย์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-935573 , 081-5378681
  328 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โทร. 082-427-9862