Home We're TPB เครือข่ายบริการ

บริษัทสำรวจภัย

 

    

 
 
ค้นหา
  ภาค : 
  จังหวัด : 
     
 

ภาคเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กำแพงเพชร
-- ไม่พบข้อมูล --
เชียงราย
  1 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์เชียงราย) เชียงราย โทร. 081-993-6562
  2 หจก.มงคลเซอร์เวย์ เชียงราย โทร. 053-779153, 081-4695405
  3 หจก.ออโต้เคลม แอนด์ แอสจัสเตอร์ เชียงราย โทร. 086-7280555, 091-5056304
  4 แอล.พี.เซอร์เวย์ เชียงราย โทร. 081-961-1055
เชียงใหม่
  5 หจก. ออเคลม เชียงใหม่ โทร. 085-868-7272, 081-530-0281
  6 หจก. แอดจัสเตอร์ แอนด์ เซอร์วิสเคลม เชียงใหม่ โทร. 085-709- 0790, 081-030-3112
  7 หจก.อมตะ เคลม เชียงใหม่ โทร. 082-3887037
  8 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์เชียงใหม่) เชียงใหม่ โทร. 086-672-9266
นครสวรรค์
-- ไม่พบข้อมูล --
น่าน
  9 หจก. น่านบริการเคลม น่าน โทร. 087-177-0808, 084-098-3468, 054-772-204
  10 หจก.น่านสำรวจภัย น่าน โทร. 083-3313395, 090-9635372
  11 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (อำเภอเมือง เชียงใหม่) น่าน โทร. 086-672-9266
พะเยา
  12 ดิวิล็อป เซอร์เวย์ พะเยา โทร. 092-614-5649
  13 พะเยาอินเตอร์เคลม พะเยา โทร. 054-413-840, 089-956-1049
  14 สนง. นอร์ทเทิร์น เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์ พะเยา โทร. 081-568-0592, 086-428-8953
  15 หจก. น่านบริการเคลม พะเยา โทร. 087-177-0808, 084-098-3468, 054-772-204
  16 อี.ที.ซี. เซอร์แอนด์ลอว์ พะเยา โทร. 097-986-9019
พิษณุโลก
-- ไม่พบข้อมูล --
เพชรบูรณ์
-- ไม่พบข้อมูล --
แพร่
  17 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์แพร่) แพร่ โทร. 081-884-6929
  18 หจก. น้ำทองเซอร์เวย์ แพร่ โทร. 054-627-289, 054-622-680, 081-783-8799
  19 หจก. มีดี เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ คอนเซาส์แทนต์ แพร่ โทร. 054-630-723, 081-044-6161
  20 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์แพร่) แพร่ โทร. 081-746-7006
ลำปาง
  21 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด ลำปาง โทร. 054-230-043 - 4
  22 หจก. ออเคลม (ศูนย์ลำปาง) ลำปาง โทร. 081-672-4419, 054-227-434
อุตรดิตถ์
  23 หจก. จเร เซอร์เวย์ อุตรดิตถ์ โทร. 089-241-6753, 085-919-1832, 055-411-990
  24 หจก. อุตรดิตถ์ 118 เซอร์เวย์ อุตรดิตถ์ โทร. 089-505-7568, 088-278-7448, 084-813-4448

ภาคกลาง

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กรุงเทพมหานคร
  25 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก.   กรุงเทพมหานคร โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  26 บริษัท เค พี ออโต้คาเนส จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-733-0639
  27 บริษัท ชินวงศ์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (C.C.S.) กรุงเทพมหานคร โทร. 02-234-4947-9, 02-236-3098, 02-637-1427
  28 บริษัท โชติวัฒน์ เซอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-0016434, 02-5242356, 089-8191933, 083-035-495
  29 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-690-6782, 02-690-6779, 02-691-3336
  30 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02 - 8481922-26 ,02 - 8956997 , 081-774-9932 , 091-774-9934
  31 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์จรัญสนิทวงศ์) กรุงเทพมหานคร โทร. 0958891769, 0917749939
  32 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์พระราม 2 ) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749938 ,0924859222, 0950037335, 0823433564
  33 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์เพชรเกษม) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749946 ,0891080161
  34 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์ร่มเกล้า) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749937
  35 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์ลำสาลี) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749941, 0866269120
  36 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์อนุเสาวรีย์ชัย) 84/328 ม.7 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร. 0927685646, 0858325558
  37 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์อนุเสาวรีย์ชัย) กรุงเทพมหานคร โทร. 0927685646, 0858325558
  38 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (สาขาย่อยสีลม) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749940, 0888837147
  39 บริษัท มาสเตอร์เคลม จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-275-3066-67
  40 บริษัท ลอว์เยอร์ เคลม จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-883-3688
  41 บริษัท ลีดเดอร์ เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-553-1326-7
  42 บริษัท เวิร์ก เซอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-249-5811-4
  43 บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-203-1090
  44 บริษัท เอ็กซ์เซลเซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-747-7774-6
  45 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-885-5573-4
  46 บริษัท แอ็ท เฟิร์สท เซอร์เวเยอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-720-4471-2, 089-170-1110
  47 หจก. ดอนเมืองเคลม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-565-9255-6
  48 หจก.บีเอสเจเซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ ลอว์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-1933023-25
  49 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-942-3971-6
นครนายก
  50 บริษัท เอ ทีม เซอร์เวย์ จำกัด นครนายก โทร. 037-321-4157, 037-321-495, 084-154-1985, 080-807-6415
  51 เพ็ญศิริ พิทักษ์ เซอร์เวย์ นครนายก โทร. 037-315-250, 085-086-9513
  52 สนง. กฎหมาย ชาติชาย สุขกุล และสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ (ศูนย์นครนายก) นครนายก โทร. 086-125-9528, 081-176-2121
นครปฐม
  53 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก.   โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  54 บริษัท เค.จี.บี.เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-270375, 084-9255626
  55 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สามพราน) นครปฐม โทร. 034-213-231
  56 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-213-231, 083-920-5756
  57 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-977-130, 087-077-2070
  58 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์นครปฐม) นครปฐม โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  59 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์นครปฐม) นครปฐม โทร. 02-885-5573-4
  60 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-213-338, 089-964-6662
  61 บริษัท แฮปปี้ เคลม เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-205-164, 086-1606066
  62 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ นครปฐม โทร. 034-271-902, 084-413-2919, 081-299-1553
นนทบุรี
  63 บ.ทราทิพย์สำรวจภัย จก. โทร. 02-8799782, 02-8798652
  64 บริษัท ดับบลิวที เคลม เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี โทร. 02-9627504-5
  65 บริษัท ภัทรชา เคลม จำกัด นนทบุรี โทร. 02-459-4635-6
  66 บริษัท ราชพฤกษ์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์บางบัวทอง) นนทบุรี โทร. 02-190-5784, 087-814-4664, 081-846-8758
  67 บริษัท เอ็น ที วี เซอร์เวย์ จำกัด นนทบุรี โทร. 081-807-5658 , 092-927-4443
  68 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์บางบัวทอง) นนทบุรี โทร. 02-885-5573-4
  69 บริษัท แอ็ดว้านซ์ เซอร์เวย์ จำกัด นนทบุรี โทร. 02-903-4689,02-903-4583 , 085-331-5858 , 086-550-9525
  70 หจก. ดอนเมืองเคลม (ศูนย์บางบัวทอง) นนทบุรี โทร. 02-565-9255-6
  71 หจก. บี เอส เจ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ นนทบุรี โทร. 089-8117039 , 087-0778883
  72 หจก.ทรู เอเชีย นนทบุรี โทร. 092-6605959, 0918104038
  73 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (จุดบางใหญ่) นนทบุรี โทร. 02-942-3971-6
ปทุมธานี
  74 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก.   ปทุมธานี โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  75 บ.ทราทิพย์สำรวจภัย จก. ปทุมธานี โทร. 02-8799782, 02-8798652
  76 บริษัท โชติวัฒน์ เซอร์เวย์ จำกัด ปทุมธานี โทร. 02-0016434, 02-5242356, 089-8191933, 083-035-495
  77 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา ปทุมธานี โทร. 035-229-327, 081-874-0395, 081-805-7673
  78 บริษัท ภัทรชา เคลม จำกัด (ศูนย์รังสิต) ปทุมธานี โทร. 02-459-4635-6
  79 บริษัท ราชพฤกษ์ เซอร์เวย์ จำกัด ปทุมธานี โทร. 02-190-5784, 087-814-4664, 081-846-8758
  80 บริษัท ลีดเดอร์ เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์ธัญบุรี คลอง1) ปทุมธานี โทร. 02-553-1326-7
  81 บริษัท แอ็ดว้านซ์ เซอร์เวย์ จำกัด ปทุมธานี โทร. 02-997-0533 , 081-349-3204
  82 หจก. บี เอส เจ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ ปทุมธานี โทร. 089-8117039 , 087-0778883
  83 หจก. บีเอ็นที เซอร์วิสเคลม ปทุมธานี โทร. 02-958-3330-1, 087-116-4886
  84 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ ปทุมธานี โทร. 035-212-245, 081-333-7524
  85 หจก.พีเค ออโต้ เซอร์เวย์ ปทุมธานี โทร. 02-0131854, 02-0131863, 081-3563699
พระนครศรีอยุธยา
  86 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา) พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-229-327, 081-874-0395,081-805-7673
  87 บริษัท ไอริส เซอร์เวย์ จำกัด พระนครศรีอยุธยา โทร. 082-333-6611
  88 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-212-245, 081-333-7524
พิจิตร
  89 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์พิจิตร) พิจิตร โทร. 055-716-226, 080688-4101
ลพบุรี
  90 หจก. ดี.ดี.เจ. เซอร์เวย์ ลพบุรี โทร. 081-354-8680
  91 หจก. เมืองลพ เซอร์เวย์ ลพบุรี โทร. 080-663-8207, 087-102-2123
  92 หจก. สกายเซอร์เวย์ ลพบุรี โทร. 036-627-369, 086-814-5581, 084-072-6365
สมุทรปราการ
  93 M.DEE INSPECTION สมุทรปราการ โทร. 02-346-5290, 089-880-0075, 081-562-7446, 086-355-7901
  94 บ.อาร์ยู เซอร์เวย์เยอร์ จก. สมุทรปราการ โทร. 02-7470196, 087-8293972,081-3983957
  95 บริษัท ทีซี เซอร์เวย์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-7595252,081-6202387
  96 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด สมุทรปราการ โทร. 0917749942
  97 บริษัท นัทธศิ เคลม จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-7584411. 02-7584274
  98 บริษัท ภัทรชา เคลม จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-459-4635-6
  99 บริษัท ราชพฤกษ์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์พระประแดง) สมุทรปราการ โทร. 02-190-5784, 087-814-4664, 081-846-8758
  100 บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-203-1090
  101 บริษัท เอ็กซ์เซลเซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-747-7774-6
  102 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-885-5573-4
  103 หจก. บี เอส เจ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ สมุทรปราการ โทร. 089-8117039 , 087-0778883
  104 หจก. บีเอ็นที เซอร์วิสเคลม สมุทรปราการ โทร. 02-958-3330-1, 087-116-4886
สมุทรสงคราม
  105 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด สมุทรสงคราม โทร. 02-751-0101 ต่อ 207 , 091-774-9942
  106 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสงคราม) สมุทรสงคราม โทร. 080-092-5355
สมุทรสาคร
  107 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 034-213-231, 084-755-6761
  108 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 034-257-030, 087-077-2070
  109 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ อ.เมือง-สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  110 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์อ้อมน้อย) สมุทรสาคร โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  111 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์กระทุ่มแบน) สมุทรสาคร โทร. 02-885-5573-4
  112 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์กระทุ่มแบน) สมุทรสาคร โทร. 034-213-338, 089-964-666
  113 หจก. มหาชัย เซอร์เวย์ และธุรกิจ สมุทรสาคร โทร. 086-790-7570, 087-023-6577
  114 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 034-271-902, 084-413-2919
  115 หจก.พรอนันต์เคลม สมุทรสาคร โทร. 034-110149 , 095-5325888 , 086-6654832
  116 หจก.เอ็น.ซี. กาญจนบุรีเคลม สมุทรสาคร โทร. 034-115007, 085-6236667
  117 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 081-424-8202
สระบุรี
  118 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก. สระบุรี โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  119 สนง. กฎหมาย เฉลิม และ เซอร์เวย์ สระบุรี โทร. 036-389-636, 081-852-1345
  120 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ (ศูนย์สระบุรี) สระบุรี โทร. 036-318-281, 089-076-8180, 086-313-3421
  121 หจก.สวิตต์ เซอร์เวย์ สระบุรี โทร. 098-2713804. 081-3027199
สิงห์บุรี
  122 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ สิงห์บุรี โทร. 056-265-454, 081-596-7685, 086-665-1003,089-609-8028
สุโขทัย
  123 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สุโขทัย) สุโขทัย โทร. 055-716-226, 080-688-4101, 082-886-934
  124 หจก.เพชรกำแพงเคลม   สุโขทัย โทร. 087-5719454,086-9292271
สุพรรณบุรี
  125 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรี โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  126 หจก. ลัคกี้ เซ้นเตอร์ เซอร์เวย์ สุพรรณบุรี โทร. 085-409-9077
  127 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ สุพรรณบุรี โทร. 056-265-454, 081-596-7685, 086-665-1003, 089-609-8028
  128 หจก. สุพรรณ มอเตอร์ เคลม สุพรรณบุรี โทร. 089-188-7308
อ่างทอง
  129 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สุพรรณบุรี) อ่างทอง โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  130 หจก.ลัคกี้ เซ็นเตอร์ เซอร์เวย์ อ่างทอง โทร. 085-409-9077

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาฬสินธุ์
  131 คณะบุคคล รามัญ สำรวจภัย กาฬสินธุ์ โทร. 080-191-4075, 082-309-8195
  132 ยุทธนา สำรวจภัย กาฬสินธุ์ โทร. 089-712-4667, 081-670-1662
  133 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ กาฬสินธุ์ โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
ขอนแก่น
  134 หจก. รัตนเซ็นเตอร์เคลม ขอนแก่น โทร. 043-341-952, 089-452-2169, 086-005-5133
  135 หจก.เจ ที ออโต้เคลม ขอนแก่น โทร. 086-634-6262 ,043-340249
  136 หจก.วีระศักดิ์เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ ขอนแก่น โทร. 085-4561509
  137 หจก.สปีดเคลม แอนด์ลอว์ ขอนแก่น โทร. 043-771534 , 043-329-481
  138 หจก.เอ็นพี เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์ ขอนแก่น โทร. 081-9647576, 091-4165994
  139 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญสมานสมัคคี การสำรวจ ขอนแก่น โทร. 081-000-2548 , 086-155-9185 , 089-400-0039
  140 อาณาจักรเซอร์เวย์ ขอนแก่น โทร. 089-711-2512
ชัยภูมิ
  141 ดี.ซัคเซส ชัยภูมิ โทร. 044-283-720, 085-637-1582, 081-791-0877
  142 เปี่ยมสุข เซอร์เวย์ ชัยภูมิ
  143 หจก. ชัยภูมิ เคลม ชัยภูมิ โทร. 090-443-9454, 091-831-8293
  144 หจก. พญาแลเซอร์เวย์ ชัยภูมิ โทร. 087-676-2322 , 081-2667970
  145 หจก.การันตี เซอร์วิส เคลม ชัยภูมิ โทร. 081-282-6372 , 088-134-0276 , 085-775-0776
  146 หจก.ชัยภูมิ เคลม ชัยภูมิ โทร. 094-4439454, 091-8318293
นครพนม
  147 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ นครพนม โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
นครราชสีมา
  148 รันนิ่งเคลม เซอร์เวย์ นครราชสีมา โทร. 081-547-8688, 089-423-6234, 087-256-8877
  149 หจก. จี.เอ็น.สำรวจภัยและกฎหมาย นครราชสีมา โทร. 085-765-6025, 087-055-3089, 087-448-9251
  150 หจก. ดี สำรวจภัยและกฎหมาย นครราชสีมา โทร. 087-448-9251
  151 หจก. สีมา เคลม นครราชสีมา โทร. 044-465-694, 044-465-608 ,081-999-6175
  152 หจก. สุรนารีเซอร์เวย์ นครราชสีมา โทร. 044-210-032
  153 หจก.ดี -ซัคเซส เซอร์เวย์ นครราชสีมา โทร. 044-283-720, 085-637-1532, 081-791-0877
  154 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์นครราชสีมา) นครราชสีมา โทร. 087-378-9718
บึงกาฬ
  155 มิตรภาพ เซอร์เวย์ บึงกาฬ โทร. 093-478-1079 , 093-558-7635
  156 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ บึงกาฬ โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  157 หจก.พรมารวยเซอร์เวย์ บึงกาฬ โทร. 080-162-2318 , 081-774-9702
บุรีรัมย์
  158 DNK 98 เซอร์เวย์ บุรีรัมย์ โทร. 084-468-4222
  159 หจก. เน็ทเวิร์ค แอ็สจัสเมนท์ บุรีรัมย์ โทร. 081-661-8719
  160 หจก. พสิษฐ์ เซอร์เวย์ บุรีรัมย์ โทร. 084-788-4461, 080-819-0459
  161 หจก. สตาร์ ออโต้เคลม บุรีรัมย์ โทร. 085-669-9800
  162 หสม. เจ. ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์บุรีรัมย์) บุรีรัมย์ โทร. 087-378-9718
มหาสารคาม
  163 หจก. บุญฤทธิ์เซ็นเตอร์เคลม (ศูนย์มหาสารคาม) มหาสารคาม โทร. 084-116-2777
  164 หจก.จริงใจมอเตอร์ มหาสารคาม โทร. 087-978-8828 , 087-775-9192
  165 หจก.สปีดเคลม แอนด์ลอว์ มหาสารคาม โทร. 043-771534 , 043-329-481
  166 อาคเนย์สปีดดี้ จำกัด มหาสารคาม โทร. 089-570-0660 , 091-357-9467 , 091-357-9476
มุกดาหาร
  167 หจก. ต.รุ่งเรืองสำรวจภัย มุกดาหาร โทร. 081-184-3222
  168 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ มุกดาหาร โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
ยโสธร
  169 คณะบุคคล รามัญ สำรวจภัย ยโสธร โทร. 080-191-4075, 082-309-8195
  170 หจก. ทวีชัยทองเฟื่อง ยโสธร โทร. 042-635-296, 086-040-5796, 087-490-2070
ร้อยเอ็ด
  171 คณะบุคคล รามัญ สำรวจภัย ร้อยเอ็ด โทร. 080-191-4075, 082-309-8195
  172 หจก. บุญฤทธิ์เซ็นเตอร์เคลม ร้อยเอ็ด โทร. 084-116-2777, 084-794-5659, 086-630-5548
  173 หจก.จริงใจมอเตอร์ ร้อยเอ็ด โทร. 087-978-8828 , 087-775-9192
เลย
  174 หจก. เมืองเลย สำรวจภัย เลย
  175 หจก. สุทธิรักษ์เซ็นเตอร์เคลมแอนด์โบรกเกอร์ เลย โทร. 042-834-041, 089-784-8751
  176 หจก. สุทธิรักษ์เซ็นเตอร์เคลมแอนด์โบรกเกอร์ เลย โทร. 080-649-0806 , 086-547-9956
ศรีสะเกษ
  177 หจก. ศรีสะเกษเคลมเซ็นเตอร์ ศรีสะเกษ โทร. 045-616-621, 085-769-8319, 085-861-5362
สกลนคร
  178 หจก. สกลนครเซอร์เวย์ สกลนคร โทร. 042-730-907, 081-309-6279, 086-228-2207
  179 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ สกลนคร โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  180 อาคเนย์สปีดดี้ จำกัด (ศูนย์สกลนคร) สกลนคร โทร. 089-570-0660 , 091-357-9467 , 091-357-9476
สุรินทร์
  181 ทิพย์เซอร์เวย์ สุรินทร์ โทร. 044-512-137, 044-516-020, 081-593-1987
  182 บ.อาคเนย์สปีดดี้ จก. สุรินทร์ โทร. 089-570-0660 , 091-357-9467 , 091-357-9476
  183 หจก. เมืองช้างเคลมแอนด์ลอว์ สุรินทร์ โทร. 081-203-0971, 081-470-0971
  184 หจก. สตาร์ออโต้เคลม สุรินทร์ โทร. 085-669-9800
หนองคาย
  185 มิตรภาพ เซอร์เวย์ หนองคาย โทร. 093-478-1079 , 093-558-7635 Fax. 042-492-057
  186 หจก. ธนทรัพย์ เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส หนองคาย โทร. 042-492-993-4, 081-907-1645
  187 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ หนองคาย โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  188 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคา เซอร์เวย์ หนองคาย โทร. 098-182-8349 , 092-341-6095
หนองบัวลำภู
  189 ดี เคลม มาสเตอร์ หนองบัวลำภู โทร. 087-490-9893
อุดรธานี
  190 ดี เคลม มาสเตอร์ อุดรธานี โทร. 087-490-9893
  191 บริษัท สกาย บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด อุดรธานี โทร. 093-260-0518, 080-402-2722, 042-181-468
  192 หจก. พิสิษฐ์เซอร์เวย์ อุดรธานี โทร. 042-327-242, 081-544-3295, 083-327-8118, 089-861-1861
  193 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ อุดรธานี โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  194 หจก. อุดรเซ็นเตอร์เคลม อุดรธานี โทร. 089-577-3225, 084-795-9328
  195 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีมสำรวจภัย อุดรธานี โทร. 085-164-1678
อุบลราชธานี
  196 หจก. โสภณอินเตอร์เนชั่นแนล อุบลราชธานี โทร. 081-321-2195, 086-653-8598, 086-259-5661
  197 หจก. อุบลลอร์เยอร์เคลม อุบลราชธานี โทร. 089-6183-600 , 089-286-9182 , 045-250-115
  198 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ อุบลราชธานี โทร. 080-140-1188
  199 อาคเนย์สปีดดี้ จำกัด (ศูนย์อุบลราชธานี) อุบลราชธานี โทร. 091-357-9467, 091-357-9476

ภาคตะวันตก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาญจนบุรี
  200 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี โทร. 034-213-231, 084-800-3159, 081-995-5108
  201 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี โทร. 034-213-338, 089-964-6662
  202 หจก. เคซี สำรวจภัย กาญจนบุรี โทร. 034-622-379, 086-335-6950
  203 หจก. ทเวนตี้โฟร์เคลม เซอร์เวย์ กาญจนบุรี โทร. 034-625-506, 085-425-8866
  204 หจก. เมืองกาญจน์ เซอร์เวย์ กาญจนบุรี โทร. 092-345-6596 , 095-518-4911
  205 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี โทร. 034-271-902, 084-413-2919
  206 หจก.เมืองกาญจน์ เซอร์เวย์ กาญจนบุรี โทร. 092-3456596, 095-5184911
  207 หจก.เอ็น.ซี. กาญจนบุรีเคลม กาญจนบุรี โทร. 081-2555579, 087-0809958
ตาก
  208 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ตาก) ตาก โทร. 055-716-226, 080-688-4101, 082-886-9344
  209 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ตาก) ตาก โทร. 055-512-371, 086-908-4394
  210 บริษัท มิกซ์ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด ตาก โทร. 02-942-3591-7
  211 หจก. ณัฐกานต์เซอร์เวย์ ตาก โทร. 087-312-6866
  212 หจก.เพชรกำแพงเคลม ตาก โทร. 087-5719454,086-9292271
ราชบุรี
  213 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี โทร. 034-213-231, 087-768-6706, 085-293-0383
  214 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี โทร. 034-257-030, 087-077-2070
  215 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี โทร. 034-213-338, 089-964-6662

ภาคตะวันออก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
จันทบุรี
  216 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ จันทบุรี โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  217 หจก. จันทบุรี เซอร์เวย์ จันทบุรี โทร. 089-910-5311, 089-007-2407
  218 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย (ศูนย์จันทบุรี) จันทบุรี โทร. 085-839-0406, 085-126-8480
  219 หจก. เมืองจันท์สำรวจภัย จันทบุรี โทร. 086-158-6199
  220 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองจันทร์ เคลม จันทบุรี โทร. 087-918-6131
ฉะเชิงเทรา
  221 บ.สยามมิตร เซอร์เวย์ จก. ฉะเชิงเทรา โทร. 038-820559, 087-1481172, 081-5553488
  222 บริษัท บี เอ็ม เอ็น ออโต้เคลม จำกัด (ศูนย์ฉะเชิงเทรา) ฉะเชิงเทรา โทร. 038-143-292, 089-938-2659, 089-445-9669
  223 บริษัท ไฮสปีด เซอร์เวย์ จำกัด ฉะเชิงเทรา โทร. 081-723-4844, 083-770-7654, 080-561-1465
  224 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ฉะเชิงเทรา โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  225 หจก. กรีนแพนเซิร์ฟ ฉะเชิงเทรา โทร. 090-982-2595, 096-330-0398,092-2369440 , 084-562-2336 , 099-086-6400
  226 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม ฉะเชิงเทรา โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400 Fax. 033-590-109
  227 หจก.พี.เค.ออโต้เคลม ฉะเชิงเทรา โทร. 038-822062, 092-6894343,080-565-1374
  228 หสม.บูรพาเซอร์วิส ฉะเชิงเทรา โทร. 094-4839982, 097-2700845
  229 ห้างหุ้นส่วนสามัญ บูรพาเซอร์วิส ฉะเชิงเทรา โทร. 094-483-9952, 097-270-0845
ชลบุรี
  230 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์พัทยา) ชลบุรี โทร. 038-373-093
  231 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์ศรีราชา) ชลบุรี โทร. 038-342-203, 038-357-859, 081-685-6322
  232 บริษัท บี เอ็ม เอ็น ออโต้เคลม จำกัด ชลบุรี โทร. 038-143-292, 089-938-2659, 089-445-9669
  233 บริษัท อีสท์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์พัทยา) ชลบุรี โทร. 038-488-827, 081-354-1558
  234 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ศรีราชา) ชลบุรี โทร. 02-885-5573-4
  235 บริษัท ไอริส เซอร์เวย์ จำกัด ชลบุรี โทร. 087-678-5222
  236 พัทยาอินเตอร์เคลม ชลบุรี โทร. 080-454-2755 , 090-916-5466 , 082-792-0436
  237 หจก. พี เจ เอ็น เซอร์เวย์ ชลบุรี โทร. 089-008-6855, 099-117-1209
  238 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม ชลบุรี โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400
  239 หจก.ชำนาญเคลมแคร์ แอนด์ เซอร์วิส ชลบุรี โทร. 085-830-1346 , 038-424-454
  240 หจก.ไทม์ เคลม เซอร์วิส   ชลบุรี โทร. 033-008-914 , 095-631-9297 , 092-946-9187  
  241 หจก.พนัสเซอร์เวย์ ชลบุรี โทร. 081-589-5646 , 038-466-790
ตราด
  242 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ตราด โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  243 หจก. จันทบุรี เซอร์เวย์ ตราด โทร. 089-400-5272
  244 หจก. ตราดเคลมเซอร์เวย์ ตราด โทร. 089-858-6780, 089-440-1958
  245 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย (ศูนย์ตราด) ตราด โทร. 085-839-0406, 085-126-8480
  246 หจก.ภัทรานิษฐ์ เซอร์เวย์ ตราด โทร. 039-530330, 061-5639488
ปราจีนบุรี
  247 บริษัท ไฮสปีด เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี โทร. 081-723-4844
  248 สนง. กฎหมาย ชาติชาย สุขกุล และสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ (ศูนย์ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี โทร. 086-125-9528, 081-176-2121
  249 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ปราจีนบุรี โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  250 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ปราจีนบุรี โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  251 หจก. กรีนแพนเซิร์ฟ ปราจีนบุรี
  252 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม ปราจีนบุรี โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400 Fax. 033-590-108
ระยอง
  253 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์ระยอง) ระยอง โทร. 038-898-949, 081-983-5208
  254 บริษัท วิวัฒน์ระยองเซอร์เวย์ ระยอง โทร. 038-663-563 , 087-5590440
  255 บริษัท อีสท์ เซอร์เวย์ จำกัด ระยอง โทร. 038-800-179, 081-949-8912
  256 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ระยอง) ระยอง โทร. 02-885-5573-4
  257 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย ระยอง โทร. 085-839-0406, 085-126-8480
สระแก้ว
  258 สนง. กฎหมาย ชาติชาย สุขกุล และสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ สระแก้ว โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  259 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม สระแก้ว โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400

ภาคใต้

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กระบี่
  260 โชติวงษ์แก้วชัยเซอร์เวย์ กระบี่ โทร. 088-384-3623, 090-484-1458
  261 สิมีลัน เซอร์เวย์ กระบี่ โทร. 087-891-5577, 083-390-7979, 083-046-8075
  262 หจก.เชษฐสำรวจภัย กระบี่ โทร. 088-4126668,098-0825748
ชุมพร
  263 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด (ศูนย์ชุมพร) ชุมพร โทร. 077-295-063
  264 หจก. วัฒนาการเซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-534-664, 086-269-3057
  265 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077- 534-039, 084-744-0499
  266 หจก. สันติศักดิ์ ทนายความ แอนด์ ชุมพร เซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-576-064, 089-650-0655
  267 หจก. หลังสวนเซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-576-860, 081-309-8626, 089-588-1211, 081-597-7645
  268 หจก. หลังสวนเซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-576-860, 081-309-8626, 089-588-1211, 081-597-7645
ตรัง
  269 นครถาวร เซอร์เวย์ (ออกเดินทางจากนครศรีธรรมราช) ตรัง โทร. 075-222-933, 081-719-6628
  270 หจก. กฤษฎา เซอร์เวย์ ตรัง โทร. 081-732-1513
  271 หจก. ศรีตรัง เซอร์เวย์ ตรัง โทร. 075-222-933, 081-719-6628
นครศรีธรรมราช
  272 นครถาวร เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 075-324-682, 086-780-0031
  273 หจก. พัทลุง เซอร์เวย์ (ศูนย์ทุ่งสง) นครศรีธรรมราช โทร. 089-870-3357 , 084-447-4154, 075-421-701
  274 หจก. นคร-เซาท์เทิร์น เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 089-699-9976
  275 หจก. บี.พี.เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 088-765-0210, 083-047-9763, 081-968-9677
  276 หจก. อลงกต เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 075-346-828, 082-280-5207
นราธิวาส
  277 หจก. นราเซอร์เวย์ นราธิวาส โทร. 073-522-235, 083-192-4288
ประจวบคีรีขันธ์
-- ไม่พบข้อมูล --
พังงา
  278 พังงาเซอร์เวย์ พังงา โทร. 086-267-6746, 081-747-5420
พัทลุง
  279 นครถาวร เซอร์เวย์ (ออกเดินทางจากนครศรีธรรมราช) พัทลุง โทร. 075-324-682, 086-780-0031
  280 หจก. พัทลุง เซอร์เวย์ พัทลุง โทร. 081-479-8646
  281 หจก. สตูลเซ็นเตอร์เคลม พัทลุง โทร. 080-057-4193, 081-597-764
เพชรบุรี
-- ไม่พบข้อมูล --
ภูเก็ต
  282 หจก. อันดามันเซอร์เวย์ ภูเก็ต โทร. 076-216-374, 081-535-4789
  283 หจก.พรหมเทพ เซอร์เวย์ ภูเก็ต โทร. 081-539-0605, 087-897-4644, 076-282-074
  284 หสม. พี. เค เซอร์เวย์ ภูเก็ต โทร. 081-370-2459, 076-525-828
  285 หสม. อินเตอร์เคลม ภูเก็ต โทร. 081-080-8089, 080-525-7095
ยะลา
  286 หจก. ทักษิณเซอร์เวย์ แอนด์ เค ที กรุ๊ป ยะลา โทร. 073-221-177, 081-599-4323, 081-959-4323
ระนอง
  287 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ (ศูนย์ระนอง) ระนอง โทร. 077- 534-039, 084-744-0499
  288 หจก.เชษฐสำรวจภัย   ระนอง โทร. 088-4126668,098-082-5748
สงขลา
  289 สงขลาเซอร์เวย์ สงขลา โทร. 081-738-9291 , 074-55-5418
  290 หจก. เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส สงขลา โทร. 074-239-944, 081-969-0234
  291 หจก. เซาเทิร์น แอดจัสท์เม้นท์ สงขลา โทร. 074-423-133, 081-540-9089, 087-419-6154
  292 หจก. ทรงชัย เซอร์เวย์ สงขลา โทร. 074-555-253, 081-682-8754
  293 หจก.สคูลเซ็นเตอร์เคลม สงขลา โทร. 080-057-4193, 081-597-7645
สตูล
  294 หจก. สตูลเซ็นเตอร์เคลม สตูล โทร. 080-057-4193, 081-597-7645
สุราษฎร์ธานี
  295 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด (ศูนย์เกาะสมุย) สุราษฎร์ธานี โทร. 077-295-063
  296 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด สุราษฎร์ธานี โทร. 077-295-063
  297 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ (ศูนย์สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี โทร. 077- 534-039, 084-744-0499
  298 หจก. สุราษฎร์พัฒนาการ (2003) เซอร์เวย์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-275-925, 084-844-7941, 086-742-5190
  299 หจก.เอส.อาร์.เซอร์เวย์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-935573 , 081-5378681
  300 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โทร. 082-427-9862