Home We're TPB เครือข่ายบริการ

บริษัทสำรวจภัย

 

    

 
 
ค้นหา
  ภาค : 
  จังหวัด : 
     
 

ภาคเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
เชียงราย
  1 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์เชียงราย) เชียงราย โทร. 081-993-6562
  2 หจก.มงคลเซอร์เวย์ เชียงราย โทร. 053-779153, 081-4695405
  3 หจก.ออโต้เคลม แอนด์ แอสจัสเตอร์ เชียงราย โทร. 086-7280555, 091-5056304
  4 แอล.พี.เซอร์เวย์ เชียงราย โทร. 081-961-1055
เชียงใหม่
  5 หจก. ออเคลม เชียงใหม่ โทร. 085-868-7272, 081-530-0281
  6 หจก. แอดจัสเตอร์ แอนด์ เซอร์วิสเคลม เชียงใหม่ โทร. 085-709- 0790, 081-030-3112
  7 หจก.อมตะ เคลม เชียงใหม่ โทร. 082-3887037
  8 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์เชียงใหม่) เชียงใหม่ โทร. 086-672-9266
น่าน
  9 หจก. น่านบริการเคลม น่าน โทร. 087-177-0808, 084-098-3468, 054-772-204
  10 หจก.น่านสำรวจภัย น่าน โทร. 083-3313395, 090-9635372
  11 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (อำเภอเมือง เชียงใหม่) น่าน โทร. 086-672-9266
พะเยา
  12 ดิวิล็อป เซอร์เวย์ พะเยา โทร. 092-614-5649
  13 พะเยาอินเตอร์เคลม พะเยา โทร. 054-413-840, 089-956-1049
  14 สนง. นอร์ทเทิร์น เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์ พะเยา โทร. 081-568-0592, 086-428-8953
  15 หจก. น่านบริการเคลม พะเยา โทร. 087-177-0808, 084-098-3468, 054-772-204
  16 อี.ที.ซี. เซอร์แอนด์ลอว์ พะเยา โทร. 097-986-9019
แพร่
  17 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์แพร่) แพร่ โทร. 081-884-6929
  18 หจก. น้ำทองเซอร์เวย์ แพร่ โทร. 054-627-289, 054-622-680, 081-783-8799
  19 หจก. มีดี เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ คอนเซาส์แทนต์ แพร่ โทร. 054-630-723, 081-044-6161
  20 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์แพร่) แพร่ โทร. 081-746-7006
ลำปาง
  21 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด ลำปาง โทร. 054-230-043 - 4
  22 หจก. ออเคลม (ศูนย์ลำปาง) ลำปาง โทร. 081-672-4419, 054-227-434
อุตรดิตถ์
  23 หจก. จเร เซอร์เวย์ อุตรดิตถ์ โทร. 089-241-6753, 085-919-1832, 055-411-990
  24 หจก. อุตรดิตถ์ 118 เซอร์เวย์ อุตรดิตถ์ โทร. 089-505-7568, 088-278-7448, 084-813-4448

ภาคกลาง

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กรุงเทพมหานคร
  25 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก.   กรุงเทพมหานคร โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  26 บริษัท เค พี ออโต้คาเนส จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-733-0639
  27 บริษัท ชินวงศ์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (C.C.S.) กรุงเทพมหานคร โทร. 02-234-4947-9, 02-236-3098, 02-637-1427
  28 บริษัท โชติวัฒน์ เซอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-0016434, 02-5242356, 089-8191933, 083-035-495
  29 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-690-6782, 02-690-6779, 02-691-3336
  30 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4213601-2
  31 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02 - 8481922-26 ,02 - 8956997 , 081-774-9932 , 091-774-9934
  32 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์จรัญสนิทวงศ์) กรุงเทพมหานคร โทร. 0958891769, 0917749939
  33 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์พระราม 2 ) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749938 ,0924859222, 0950037335, 0823433564
  34 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์เพชรเกษม) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749946 ,0891080161
  35 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์ร่มเกล้า) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749937
  36 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์ลำสาลี) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749941, 0866269120
  37 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์อนุเสาวรีย์ชัย) 84/328 ม.7 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร. 0927685646, 0858325558
  38 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (ศูนย์อนุเสาวรีย์ชัย) กรุงเทพมหานคร โทร. 0927685646, 0858325558
  39 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด (สาขาย่อยสีลม) กรุงเทพมหานคร โทร. 0917749940, 0888837147
  40 บริษัท มาสเตอร์เคลม จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-275-3066-67
  41 บริษัท ลอว์เยอร์ เคลม จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-883-3688
  42 บริษัท ลีดเดอร์ เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-553-1326-7
  43 บริษัท เวิร์ก เซอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-249-5811-4
  44 บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-203-1090
  45 บริษัท เอ็กซ์เซลเซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-747-7774-6
  46 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-885-5573-4
  47 บริษัท แอ็ท เฟิร์สท เซอร์เวเยอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โทร. 02-720-4471-2, 089-170-1110
  48 หจก. ดอนเมืองเคลม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-565-9255-6
  49 หจก.บีเอสเจเซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ ลอว์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-1933023-25
  50 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02-942-3971-6
กำแพงเพชร
  51 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด กำแพงเพชร โทร. 055-716-226, 080-688-4101, 082-886-9344
  52 หจก.เพชรกำแพงเคลม   กำแพงเพชร โทร. 087-5719454,086-9292271
นครนายก
  53 บริษัท เอ ทีม เซอร์เวย์ จำกัด นครนายก โทร. 037-321-4157, 037-321-495, 084-154-1985, 080-807-6415
  54 เพ็ญศิริ พิทักษ์ เซอร์เวย์ นครนายก โทร. 037-315-250, 085-086-9513
  55 สนง. กฎหมาย ชาติชาย สุขกุล และสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ (ศูนย์นครนายก) นครนายก โทร. 086-125-9528, 081-176-2121
นครปฐม
  56 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก.   โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  57 บริษัท เค.จี.บี.เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-270375, 084-9255626
  58 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ลอว์ จำกัด (ศูนย์นครปฐม) นครปฐม โทร. 034-351-822, 087-575-2536, 084-609-8924
  59 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สามพราน) นครปฐม โทร. 034-213-231
  60 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-213-231, 083-920-5756
  61 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-977-130, 087-077-2070
  62 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์นครปฐม) นครปฐม โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  63 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์นครปฐม) นครปฐม โทร. 02-885-5573-4
  64 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-213-338, 089-964-6662
  65 บริษัท แฮปปี้ เคลม เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม โทร. 034-205-164, 086-1606066
  66 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ นครปฐม โทร. 034-271-902, 084-413-2919, 081-299-1553
นครสวรรค์
  67 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ตาคลี) นครสวรรค์ โทร. 055-716-226, 080-688-4101, 082-886-9344
  68 บริษัท เอ็มเอสพี ออโต้เคลมเซอร์วิส จำกัด นครสวรรค์ โทร. 056-214-491, 080-509-2537, 081-962-5797
  69 หจก. นครสวรรค์เซอร์เวย์เซอร์วิส นครสวรรค์ โทร. 087-218-7159, 081-962-8595
  70 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ (ศูนย์ตาคลี) นครสวรรค์ โทร. 056-265-454, 081-596-7685, 086-665-1003
  71 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ (ศูนย์นครสวรรค์) นครสวรรค์ โทร. 089-540-6211, 086-327-4549
นนทบุรี
  72 บ.ทราทิพย์สำรวจภัย จก. โทร. 02-8799782, 02-8798652
  73 บริษัท ดับบลิวที เคลม เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี โทร. 02-9627504-5
  74 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ ลอว์ จำกัด นนทบุรี โทร. 02-4213601-2
  75 บริษัท ภัทรชา เคลม จำกัด นนทบุรี โทร. 02-459-4635-6
  76 บริษัท ราชพฤกษ์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์บางบัวทอง) นนทบุรี โทร. 02-190-5784, 087-814-4664, 081-846-8758
  77 บริษัท เอ็น ที วี เซอร์เวย์ จำกัด นนทบุรี โทร. 081-807-5658 , 092-927-4443
  78 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์บางบัวทอง) นนทบุรี โทร. 02-885-5573-4
  79 บริษัท แอ็ดว้านซ์ เซอร์เวย์ จำกัด นนทบุรี โทร. 02-903-4689,02-903-4583 , 085-331-5858 , 086-550-9525
  80 หจก. ดอนเมืองเคลม (ศูนย์บางบัวทอง) นนทบุรี โทร. 02-565-9255-6
  81 หจก. บี เอส เจ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ นนทบุรี โทร. 089-8117039 , 087-0778883
  82 หจก.ทรู เอเชีย นนทบุรี โทร. 092-6605959, 0918104038
  83 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (จุดบางใหญ่) นนทบุรี โทร. 02-942-3971-6
ปทุมธานี
  84 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก.   ปทุมธานี โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  85 บ.ทราทิพย์สำรวจภัย จก. ปทุมธานี โทร. 02-8799782, 02-8798652
  86 บริษัท โชติวัฒน์ เซอร์เวย์ จำกัด ปทุมธานี โทร. 02-0016434, 02-5242356, 089-8191933, 083-035-495
  87 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา ปทุมธานี โทร. 035-229-327, 081-874-0395, 081-805-7673
  88 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์รังสิต) ปทุมธานี โทร. 02-421-3601-2
  89 บริษัท ภัทรชา เคลม จำกัด (ศูนย์รังสิต) ปทุมธานี โทร. 02-459-4635-6
  90 บริษัท ราชพฤกษ์ เซอร์เวย์ จำกัด ปทุมธานี โทร. 02-190-5784, 087-814-4664, 081-846-8758
  91 บริษัท ลีดเดอร์ เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์ธัญบุรี คลอง1) ปทุมธานี โทร. 02-553-1326-7
  92 บริษัท แอ็ดว้านซ์ เซอร์เวย์ จำกัด ปทุมธานี โทร. 02-997-0533 , 081-349-3204
  93 หจก. บี เอส เจ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ ปทุมธานี โทร. 089-8117039 , 087-0778883
  94 หจก. บีเอ็นที เซอร์วิสเคลม ปทุมธานี โทร. 02-958-3330-1, 087-116-4886
  95 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ ปทุมธานี โทร. 035-212-245, 081-333-7524
  96 หจก.พีเค ออโต้ เซอร์เวย์ ปทุมธานี โทร. 02-0131854, 02-0131863, 081-3563699
พระนครศรีอยุธยา
  97 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา) พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-229-327, 081-874-0395,081-805-7673
  98 บริษัท ไอริส เซอร์เวย์ จำกัด พระนครศรีอยุธยา โทร. 082-333-6611
  99 บริษัทไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา) พระนครศรีอยุธยา โทร. 087-988-6849
  100 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-212-245, 081-333-7524
พิจิตร
  101 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์พิจิตร) พิจิตร โทร. 055-716-226, 080688-4101
พิษณุโลก
  102 หจก. พี.พี. เซ็นเตอร์เคลม พิษณุโลก โทร. 087-734-1402, 081-650-1805, 055-333-356
  103 หจก. อุตรดิตถ์ 118 เซอร์เวย์ พิษณุโลก โทร. 089-505-7568, 088-278-7448, 084-813-4448
เพชรบูรณ์
  104 หจก. เค เซอร์เวย์ เพชรบูรณ์ โทร. 088-295-4238 , 081-770-6048
  105 หจก. เคลมพลัส เพชรบูรณ์ โทร. 082-177-3703, 080-578-9296
  106 หจก. เจ.พี.เพชรบูรณ์ เซอร์เวย์ เพชรบูรณ์ โทร. 081-737-5659, 089-138-3659
  107 หจก. เพชรบูรณ์เซอร์เวย์ เพชรบูรณ์ โทร. 082-775-6605, 085-653-5543
  108 หจก.เพชรไพฑูรย์เพชรบูรณ์เซอร์วิส เพชรบูรณ์ โทร. 088-2772505, 083-9587389
  109 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญสมานสมัคคี การสำรวจ เพชรบูรณ์ โทร. 086-155-9185 , 084-778-5999
ลพบุรี
  110 หจก. ดี.ดี.เจ. เซอร์เวย์ ลพบุรี โทร. 081-354-8680
  111 หจก. เมืองลพ เซอร์เวย์ ลพบุรี โทร. 080-663-8207, 087-102-2123
  112 หจก. สกายเซอร์เวย์ ลพบุรี โทร. 036-627-369, 086-814-5581, 084-072-6365
สมุทรปราการ
  113 M.DEE INSPECTION สมุทรปราการ โทร. 02-346-5290, 089-880-0075, 081-562-7446, 086-355-7901
  114 บ.อาร์ยู เซอร์เวย์เยอร์ จก. สมุทรปราการ โทร. 02-7470196, 087-8293972,081-3983957
  115 บริษัท ทีซี เซอร์เวย์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-7595252,081-6202387
  116 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด สมุทรปราการ โทร. 0917749942
  117 บริษัท นัทธศิ เคลม จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-7584411. 02-7584274
  118 บริษัท ภัทรชา เคลม จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-459-4635-6
  119 บริษัท ราชพฤกษ์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์พระประแดง) สมุทรปราการ โทร. 02-190-5784, 087-814-4664, 081-846-8758
  120 บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-203-1090
  121 บริษัท เอ็กซ์เซลเซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-747-7774-6
  122 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด สมุทรปราการ โทร. 02-885-5573-4
  123 หจก. บี เอส เจ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ สมุทรปราการ โทร. 089-8117039 , 087-0778883
  124 หจก. บีเอ็นที เซอร์วิสเคลม สมุทรปราการ โทร. 02-958-3330-1, 087-116-4886
สมุทรสงคราม
  125 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด สมุทรสงคราม โทร. 02-751-0101 ต่อ 207 , 091-774-9942
  126 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสงคราม) สมุทรสงคราม โทร. 080-092-5355
สมุทรสาคร
  127 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 034-213-231, 084-755-6761
  128 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 034-257-030, 087-077-2070
  129 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ อ.เมือง-สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  130 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์อ้อมน้อย) สมุทรสาคร โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  131 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์กระทุ่มแบน) สมุทรสาคร โทร. 02-885-5573-4
  132 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์กระทุ่มแบน) สมุทรสาคร โทร. 034-213-338, 089-964-666
  133 หจก. มหาชัย เซอร์เวย์ และธุรกิจ สมุทรสาคร โทร. 086-790-7570, 087-023-6577
  134 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 034-271-902, 084-413-2919
  135 หจก.พรอนันต์เคลม สมุทรสาคร โทร. 034-110149 , 095-5325888 , 086-6654832
  136 หจก.เอ็น.ซี. กาญจนบุรีเคลม สมุทรสาคร โทร. 034-115007, 085-6236667
  137 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร โทร. 081-424-8202
สระบุรี
  138 บ.จายาไทย เซอร์เวย์ แอนด์ แอดจัสเม้นท์ จก. สระบุรี โทร. 02-0210432-4,081-4878398
  139 สนง. กฎหมาย เฉลิม และ เซอร์เวย์ สระบุรี โทร. 036-389-636, 081-852-1345
  140 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ (ศูนย์สระบุรี) สระบุรี โทร. 036-318-281, 089-076-8180, 086-313-3421
  141 หจก.สวิตต์ เซอร์เวย์ สระบุรี โทร. 098-2713804. 081-3027199
สิงห์บุรี
  142 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ สิงห์บุรี โทร. 056-265-454, 081-596-7685, 086-665-1003,089-609-8028
สุโขทัย
  143 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สุโขทัย) สุโขทัย โทร. 055-716-226, 080-688-4101, 082-886-934
  144 หจก.เพชรกำแพงเคลม   สุโขทัย โทร. 087-5719454,086-9292271
สุพรรณบุรี
  145 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรี โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  146 หจก. ลัคกี้ เซ้นเตอร์ เซอร์เวย์ สุพรรณบุรี โทร. 085-409-9077
  147 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ สุพรรณบุรี โทร. 056-265-454, 081-596-7685, 086-665-1003, 089-609-8028
  148 หจก. สุพรรณ มอเตอร์ เคลม สุพรรณบุรี โทร. 089-188-7308
อ่างทอง
  149 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา) อ่างทอง โทร. 087-988-6849
  150 บริษัท ยูโร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สุพรรณบุรี) อ่างทอง โทร. 02-420-5905, 02-420-5990, 085-623-6667
  151 หจก.ลัคกี้ เซ็นเตอร์ เซอร์เวย์ อ่างทอง โทร. 085-409-9077

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาฬสินธุ์
  152 คณะบุคคล รามัญ สำรวจภัย กาฬสินธุ์ โทร. 080-191-4075, 082-309-8195
  153 ยุทธนา สำรวจภัย กาฬสินธุ์ โทร. 089-712-4667, 081-670-1662
  154 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ กาฬสินธุ์ โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
ขอนแก่น
  155 หจก. รัตนเซ็นเตอร์เคลม ขอนแก่น โทร. 043-341-952, 089-452-2169, 086-005-5133
  156 หจก.เจ ที ออโต้เคลม ขอนแก่น โทร. 086-634-6262 ,043-340249
  157 หจก.วีระศักดิ์เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ ขอนแก่น โทร. 085-4561509
  158 หจก.สปีดเคลม แอนด์ลอว์ ขอนแก่น โทร. 043-771534 , 043-329-481
  159 หจก.เอ็นพี เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์ ขอนแก่น โทร. 081-9647576, 091-4165994
  160 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญสมานสมัคคี การสำรวจ ขอนแก่น โทร. 081-000-2548 , 086-155-9185 , 089-400-0039
  161 อาณาจักรเซอร์เวย์ ขอนแก่น โทร. 089-711-2512
ชัยภูมิ
  162 ดี.ซัคเซส ชัยภูมิ โทร. 044-283-720, 085-637-1582, 081-791-0877
  163 เปี่ยมสุข เซอร์เวย์ ชัยภูมิ
  164 หจก. ชัยภูมิ เคลม ชัยภูมิ โทร. 090-443-9454, 091-831-8293
  165 หจก. พญาแลเซอร์เวย์ ชัยภูมิ โทร. 087-676-2322 , 081-2667970
  166 หจก.การันตี เซอร์วิส เคลม ชัยภูมิ โทร. 081-282-6372 , 088-134-0276 , 085-775-0776
  167 หจก.ชัยภูมิ เคลม ชัยภูมิ โทร. 094-4439454, 091-8318293
นครพนม
  168 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ นครพนม โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
นครราชสีมา
  169 รันนิ่งเคลม เซอร์เวย์ นครราชสีมา โทร. 081-547-8688, 089-423-6234, 087-256-8877
  170 หจก. จี.เอ็น.สำรวจภัยและกฎหมาย นครราชสีมา โทร. 085-765-6025, 087-055-3089, 087-448-9251
  171 หจก. ดี สำรวจภัยและกฎหมาย นครราชสีมา โทร. 087-448-9251
  172 หจก. สีมา เคลม นครราชสีมา โทร. 044-465-694, 044-465-608 ,081-999-6175
  173 หจก. สุรนารีเซอร์เวย์ นครราชสีมา โทร. 044-210-032
  174 หจก.ดี -ซัคเซส เซอร์เวย์ นครราชสีมา โทร. 044-283-720, 085-637-1532, 081-791-0877
  175 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์นครราชสีมา) นครราชสีมา โทร. 087-378-9718
บึงกาฬ
  176 มิตรภาพ เซอร์เวย์ บึงกาฬ โทร. 093-478-1079 , 093-558-7635
  177 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ บึงกาฬ โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  178 หจก.พรมารวยเซอร์เวย์ บึงกาฬ โทร. 080-162-2318 , 081-774-9702
บุรีรัมย์
  179 DNK 98 เซอร์เวย์ บุรีรัมย์ โทร. 084-468-4222
  180 หจก. เน็ทเวิร์ค แอ็สจัสเมนท์ บุรีรัมย์ โทร. 081-661-8719
  181 หจก. พสิษฐ์ เซอร์เวย์ บุรีรัมย์ โทร. 084-788-4461, 080-819-0459
  182 หจก. สตาร์ ออโต้เคลม บุรีรัมย์ โทร. 085-669-9800
  183 หสม. เจ. ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์บุรีรัมย์) บุรีรัมย์ โทร. 087-378-9718
มหาสารคาม
  184 หจก. บุญฤทธิ์เซ็นเตอร์เคลม (ศูนย์มหาสารคาม) มหาสารคาม โทร. 084-116-2777
  185 หจก.จริงใจมอเตอร์ มหาสารคาม โทร. 087-978-8828 , 087-775-9192
  186 หจก.สปีดเคลม แอนด์ลอว์ มหาสารคาม โทร. 043-771534 , 043-329-481
  187 อาคเนย์สปีดดี้ จำกัด มหาสารคาม โทร. 089-570-0660 , 091-357-9467 , 091-357-9476
มุกดาหาร
  188 หจก. ต.รุ่งเรืองสำรวจภัย มุกดาหาร โทร. 081-184-3222
  189 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ มุกดาหาร โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
ยโสธร
  190 คณะบุคคล รามัญ สำรวจภัย ยโสธร โทร. 080-191-4075, 082-309-8195
  191 หจก. ทวีชัยทองเฟื่อง ยโสธร โทร. 042-635-296, 086-040-5796, 087-490-2070
ร้อยเอ็ด
  192 คณะบุคคล รามัญ สำรวจภัย ร้อยเอ็ด โทร. 080-191-4075, 082-309-8195
  193 หจก. บุญฤทธิ์เซ็นเตอร์เคลม ร้อยเอ็ด โทร. 084-116-2777, 084-794-5659, 086-630-5548
  194 หจก.จริงใจมอเตอร์ ร้อยเอ็ด โทร. 087-978-8828 , 087-775-9192
เลย
  195 หจก. เมืองเลย สำรวจภัย เลย
  196 หจก. สุทธิรักษ์เซ็นเตอร์เคลมแอนด์โบรกเกอร์ เลย โทร. 042-834-041, 089-784-8751
  197 หจก. สุทธิรักษ์เซ็นเตอร์เคลมแอนด์โบรกเกอร์ เลย โทร. 080-649-0806 , 086-547-9956
ศรีสะเกษ
  198 หจก. ศรีสะเกษเคลมเซ็นเตอร์ ศรีสะเกษ โทร. 045-616-621, 085-769-8319, 085-861-5362
สกลนคร
  199 หจก. สกลนครเซอร์เวย์ สกลนคร โทร. 042-730-907, 081-309-6279, 086-228-2207
  200 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ สกลนคร โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  201 อาคเนย์สปีดดี้ จำกัด (ศูนย์สกลนคร) สกลนคร โทร. 089-570-0660 , 091-357-9467 , 091-357-9476
สุรินทร์
  202 ทิพย์เซอร์เวย์ สุรินทร์ โทร. 044-512-137, 044-516-020, 081-593-1987
  203 บ.อาคเนย์สปีดดี้ จก. สุรินทร์ โทร. 089-570-0660 , 091-357-9467 , 091-357-9476
  204 หจก. เมืองช้างเคลมแอนด์ลอว์ สุรินทร์ โทร. 081-203-0971, 081-470-0971
  205 หจก. สตาร์ออโต้เคลม สุรินทร์ โทร. 085-669-9800
หนองคาย
  206 มิตรภาพ เซอร์เวย์ หนองคาย โทร. 093-478-1079 , 093-558-7635 Fax. 042-492-057
  207 หจก. ธนทรัพย์ เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส หนองคาย โทร. 042-492-993-4, 081-907-1645
  208 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ หนองคาย โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  209 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคา เซอร์เวย์ หนองคาย โทร. 098-182-8349 , 092-341-6095
หนองบัวลำภู
  210 ดี เคลม มาสเตอร์ หนองบัวลำภู โทร. 087-490-9893
อุดรธานี
  211 ดี เคลม มาสเตอร์ อุดรธานี โทร. 087-490-9893
  212 บริษัท สกาย บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด อุดรธานี โทร. 093-260-0518, 080-402-2722, 042-181-468
  213 หจก. พิสิษฐ์เซอร์เวย์ อุดรธานี โทร. 042-327-242, 081-544-3295, 083-327-8118, 089-861-1861
  214 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ อุดรธานี โทร. 081-587-4447, 080-354-1771
  215 หจก. อุดรเซ็นเตอร์เคลม อุดรธานี โทร. 089-577-3225, 084-795-9328
  216 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีมสำรวจภัย อุดรธานี โทร. 085-164-1678
อุบลราชธานี
  217 หจก. โสภณอินเตอร์เนชั่นแนล อุบลราชธานี โทร. 081-321-2195, 086-653-8598, 086-259-5661
  218 หจก. อุบลลอร์เยอร์เคลม อุบลราชธานี โทร. 089-6183-600 , 089-286-9182 , 045-250-115
  219 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ อุบลราชธานี โทร. 080-140-1188
  220 อาคเนย์สปีดดี้ จำกัด (ศูนย์อุบลราชธานี) อุบลราชธานี โทร. 091-357-9467, 091-357-9476

ภาคตะวันตก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาญจนบุรี
  221 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ลอว์ จำกัด (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี โทร. 034-648-061, 089-254-7288, 089-781-9532
  222 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี โทร. 034-213-231, 084-800-3159, 081-995-5108
  223 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี โทร. 034-213-338, 089-964-6662
  224 หจก. ทเวนตี้โฟร์เคลม เซอร์เวย์ กาญจนบุรี โทร. 034-625-506, 085-425-8866
  225 หจก. เมืองกาญจน์ เซอร์เวย์ กาญจนบุรี โทร. 092-345-6596 , 095-518-4911
  226 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี โทร. 034-271-902, 084-413-2919
  227 หจก.เมืองกาญจน์ เซอร์เวย์ กาญจนบุรี โทร. 092-3456596, 095-5184911
  228 หจก.เอ็น.ซี. กาญจนบุรีเคลม กาญจนบุรี โทร. 081-2555579, 087-0809958
ตาก
  229 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ตาก) ตาก โทร. 055-716-226, 080-688-4101, 082-886-9344
  230 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ตาก) ตาก โทร. 055-512-371, 086-908-4394
  231 บริษัท มิกซ์ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด ตาก โทร. 02-942-3591-7
  232 หจก. ณัฐกานต์เซอร์เวย์ ตาก โทร. 087-312-6866
  233 หจก.เพชรกำแพงเคลม ตาก โทร. 087-5719454,086-9292271
ประจวบคีรีขันธ์
  234 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (หัวหิน) ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 080-435-8582
  235 ปฐมพรเซอร์เวย์ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 089-044-6620
  236 หจก. สามร้อยยอดเซอร์เวย์ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-689-543, 084-801-6000
  237 หจก.เชษฐสำรวจภัย ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 088-4126668,098-0825748 Fax.077-555226
  238 หจก.ประจวบสามอ่าวเซอร์เวย์ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-601033,087-9117902,081-9229316 Fax.032-601033
เพชรบุรี
  239 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์เพชรบุรี) เพชรบุรี โทร. 034-257-030, 087-077-2070
  240 หจก. ชะอำ เซอร์เวย์ เพชรบุรี โทร. 032-433-965, 083-259-7055
  241 หจก. พรีเมี่ยม เคลม เซอร์เวย์ เพชรบุรี โทร. 085-970-0003, 085-970-0006, 080-505-4580
  242 หจก. พี.บี เซอร์เวย์ เพชรบุรี โทร. 032-455-518 , 081-550-3236, 086-366-2089
  243 หจก.บ้านลาดเซอร์เวย์ เพชรบุรี โทร. 087-7575670, 082-0185112
ราชบุรี
  244 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี โทร. 034-213-231, 087-768-6706, 085-293-0383
  245 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี โทร. 034-257-030, 087-077-2070
  246 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี โทร. 034-213-338, 089-964-6662

ภาคตะวันออก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
จันทบุรี
  247 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ จันทบุรี โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  248 หจก. จันทบุรี เซอร์เวย์ จันทบุรี โทร. 089-910-5311, 089-007-2407
  249 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย (ศูนย์จันทบุรี) จันทบุรี โทร. 085-839-0406, 085-126-8480
  250 หจก. เมืองจันท์สำรวจภัย จันทบุรี โทร. 086-158-6199
  251 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองจันทร์ เคลม จันทบุรี โทร. 087-918-6131
ฉะเชิงเทรา
  252 บ.สยามมิตร เซอร์เวย์ จก. ฉะเชิงเทรา โทร. 038-820559, 087-1481172, 081-5553488
  253 บริษัท บี เอ็ม เอ็น ออโต้เคลม จำกัด (ศูนย์ฉะเชิงเทรา) ฉะเชิงเทรา โทร. 038-143-292, 089-938-2659, 089-445-9669
  254 บริษัท ไฮสปีด เซอร์เวย์ จำกัด ฉะเชิงเทรา โทร. 081-723-4844, 083-770-7654, 080-561-1465
  255 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ฉะเชิงเทรา โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  256 หจก. กรีนแพนเซิร์ฟ ฉะเชิงเทรา โทร. 090-982-2595, 096-330-0398,092-2369440 , 084-562-2336 , 099-086-6400
  257 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม ฉะเชิงเทรา โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400 Fax. 033-590-109
  258 หจก.พี.เค.ออโต้เคลม ฉะเชิงเทรา โทร. 038-822062, 092-6894343,080-565-1374
  259 หสม.บูรพาเซอร์วิส ฉะเชิงเทรา โทร. 094-4839982, 097-2700845
  260 ห้างหุ้นส่วนสามัญ บูรพาเซอร์วิส ฉะเชิงเทรา โทร. 094-483-9952, 097-270-0845
ชลบุรี
  261 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์พัทยา) ชลบุรี โทร. 038-373-093
  262 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์ศรีราชา) ชลบุรี โทร. 038-342-203, 038-357-859, 081-685-6322
  263 บริษัท บี เอ็ม เอ็น ออโต้เคลม จำกัด ชลบุรี โทร. 038-143-292, 089-938-2659, 089-445-9669
  264 บริษัท อีสท์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์พัทยา) ชลบุรี โทร. 038-488-827, 081-354-1558
  265 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ศรีราชา) ชลบุรี โทร. 02-885-5573-4
  266 บริษัท ไอริส เซอร์เวย์ จำกัด ชลบุรี โทร. 087-678-5222
  267 พัทยาอินเตอร์เคลม ชลบุรี โทร. 080-454-2755 , 090-916-5466 , 082-792-0436
  268 หจก. พี เจ เอ็น เซอร์เวย์ ชลบุรี โทร. 089-008-6855, 099-117-1209
  269 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม ชลบุรี โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400
  270 หจก.ชำนาญเคลมแคร์ แอนด์ เซอร์วิส ชลบุรี โทร. 085-830-1346 , 038-424-454
  271 หจก.ไทม์ เคลม เซอร์วิส   ชลบุรี โทร. 033-008-914 , 095-631-9297 , 092-946-9187  
  272 หจก.พนัสเซอร์เวย์ ชลบุรี โทร. 081-589-5646 , 038-466-790
ตราด
  273 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ตราด โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  274 หจก. จันทบุรี เซอร์เวย์ ตราด โทร. 089-400-5272
  275 หจก. ตราดเคลมเซอร์เวย์ ตราด โทร. 089-858-6780, 089-440-1958
  276 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย (ศูนย์ตราด) ตราด โทร. 085-839-0406, 085-126-8480
  277 หจก.ภัทรานิษฐ์ เซอร์เวย์ ตราด โทร. 039-530330, 061-5639488
ปราจีนบุรี
  278 บริษัท ไฮสปีด เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี โทร. 081-723-4844
  279 สนง. กฎหมาย ชาติชาย สุขกุล และสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ (ศูนย์ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี โทร. 086-125-9528, 081-176-2121
  280 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ปราจีนบุรี โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  281 สนง. กฏหมายชาติชาย สุขกุลและสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ปราจีนบุรี โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  282 หจก. กรีนแพนเซิร์ฟ ปราจีนบุรี
  283 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม ปราจีนบุรี โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400 Fax. 033-590-108
ระยอง
  284 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์ระยอง) ระยอง โทร. 038-898-949, 081-983-5208
  285 บริษัท วิวัฒน์ระยองเซอร์เวย์ ระยอง โทร. 038-663-563 , 087-5590440
  286 บริษัท อีสท์ เซอร์เวย์ จำกัด ระยอง โทร. 038-800-179, 081-949-8912
  287 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ระยอง) ระยอง โทร. 02-885-5573-4
  288 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย ระยอง โทร. 085-839-0406, 085-126-8480
สระแก้ว
  289 สนง. กฎหมาย ชาติชาย สุขกุล และสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ สระแก้ว โทร. 081-176-2121, 086-125-9528, 092-278-2523
  290 หจก. อัลติเมทออโต้เคลม สระแก้ว โทร. 086-308-3472 , 087-746-2400

ภาคใต้

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กระบี่
  291 โชติวงษ์แก้วชัยเซอร์เวย์ กระบี่ โทร. 088-384-3623, 090-484-1458
  292 สิมีลัน เซอร์เวย์ กระบี่ โทร. 087-891-5577, 083-390-7979, 083-046-8075
  293 หจก.เชษฐสำรวจภัย กระบี่ โทร. 088-4126668,098-0825748
ชุมพร
  294 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด (ศูนย์ชุมพร) ชุมพร โทร. 077-295-063
  295 หจก. วัฒนาการเซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-534-664, 086-269-3057
  296 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077- 534-039, 084-744-0499
  297 หจก. สันติศักดิ์ ทนายความ แอนด์ ชุมพร เซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-576-064, 089-650-0655
  298 หจก. หลังสวนเซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-576-860, 081-309-8626, 089-588-1211, 081-597-7645
  299 หจก. หลังสวนเซอร์เวย์ ชุมพร โทร. 077-576-860, 081-309-8626, 089-588-1211, 081-597-7645
ตรัง
  300 นครถาวร เซอร์เวย์ (ออกเดินทางจากนครศรีธรรมราช) ตรัง โทร. 075-222-933, 081-719-6628
  301 หจก. กฤษฎา เซอร์เวย์ ตรัง โทร. 081-732-1513
  302 หจก. ศรีตรัง เซอร์เวย์ ตรัง โทร. 075-222-933, 081-719-6628
นครศรีธรรมราช
  303 นครถาวร เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 075-324-682, 086-780-0031
  304 หจก. พัทลุง เซอร์เวย์ (ศูนย์ทุ่งสง) นครศรีธรรมราช โทร. 089-870-3357 , 084-447-4154, 075-421-701
  305 หจก. นคร-เซาท์เทิร์น เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 089-699-9976
  306 หจก. บี.พี.เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 088-765-0210, 083-047-9763, 081-968-9677
  307 หจก. อลงกต เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช โทร. 075-346-828, 082-280-5207
นราธิวาส
  308 หจก. นราเซอร์เวย์ นราธิวาส โทร. 073-522-235, 083-192-4288
พังงา
  309 พังงาเซอร์เวย์ พังงา โทร. 086-267-6746, 081-747-5420
พัทลุง
  310 นครถาวร เซอร์เวย์ (ออกเดินทางจากนครศรีธรรมราช) พัทลุง โทร. 075-324-682, 086-780-0031
  311 หจก. พัทลุง เซอร์เวย์ พัทลุง โทร. 081-479-8646
ภูเก็ต
  312 หจก. อันดามันเซอร์เวย์ ภูเก็ต โทร. 076-216-374, 081-535-4789
  313 หจก.พรหมเทพ เซอร์เวย์ ภูเก็ต โทร. 081-539-0605, 087-897-4644, 076-282-074
  314 หสม. พี. เค เซอร์เวย์ ภูเก็ต โทร. 081-370-2459, 076-525-828
  315 หสม. อินเตอร์เคลม ภูเก็ต โทร. 081-080-8089, 080-525-7095
ยะลา
  316 หจก. ทักษิณเซอร์เวย์ แอนด์ เค ที กรุ๊ป ยะลา โทร. 073-221-177, 081-599-4323, 081-959-4323
ระนอง
  317 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ (ศูนย์ระนอง) ระนอง โทร. 077- 534-039, 084-744-0499
  318 หจก.เชษฐสำรวจภัย   ระนอง โทร. 088-4126668,098-082-5748
สงขลา
  319 สงขลาเซอร์เวย์ สงขลา โทร. 081-738-9291 , 074-55-5418
  320 หจก. เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส สงขลา โทร. 074-239-944, 081-969-0234
  321 หจก. เซาเทิร์น แอดจัสท์เม้นท์ สงขลา โทร. 074-423-133, 081-540-9089, 087-419-6154
  322 หจก. ทรงชัย เซอร์เวย์ สงขลา โทร. 074-555-253, 081-682-8754
สตูล
  323 หจก. สตูลเซ็นเตอร์เคลม สตูล โทร. 080-057-4193, 081-597-7645
สุราษฎร์ธานี
  324 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด (ศูนย์เกาะสมุย) สุราษฎร์ธานี โทร. 077-295-063
  325 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด สุราษฎร์ธานี โทร. 077-295-063
  326 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ (ศูนย์สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี โทร. 077- 534-039, 084-744-0499
  327 หจก. สุราษฎร์พัฒนาการ (2003) เซอร์เวย์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-275-925, 084-844-7941, 086-742-5190
  328 หจก.เอส.อาร์.เซอร์เวย์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-935573 , 081-5378681
  329 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โทร. 082-427-9862