Home We're TPB เครือข่ายบริการ

บริษัทสำรวจภัย

 

          อุ่นใจทุกที่ทุกเวลา เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ว่าจะที่ใดทั่วประเทศ ด้วยความครอบคลุมและรวดเร็วของบริษัทสำรวจภัยในเครือข่ายกว่า 150 บริษัทกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ทุกภูมิภาค โดยมีมาตรฐานเวลาในการให้บริการถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว 
          ทั้งนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเวลาใด สามารถติดต่อ ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง  หมายเลข 0 2246 9635  ต่อ 77  ซึ่งประสานงานโดยบริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์  (Allianz Global Assistance) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายอยู่หลายประเทศทั่วโลก

 
 
ค้นหา
  ภาค : 
  จังหวัด : 
     
 

ภาคเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
เชียงราย
  1 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์เชียงราย) เชียงราย
  2 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์เชียงราย) เชียงราย
  3 แอล.พี.เซอร์เวย์ เชียงราย
เชียงใหม่
  4 หจก. ซุปเปอร์เซอร์เวย์ เชียงใหม่
  5 หจก. ออเคลม เชียงใหม่
  6 หจก. แอดจัสเตอร์ แอนด์ เซอร์วิสเคลม เชียงใหม่
  7 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์เชียงใหม่) เชียงใหม่
น่าน
  8 หจก. น่านบริการเคลม น่าน
พะเยา
  9 พะเยาอินเตอร์เคลม พะเยา
  10 สนง. นอร์ทเทิร์น เซอร์เวย์ แอนด์ ลอว์ พะเยา
แพร่
  11 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์แพร่) แพร่
  12 หจก. น้ำทองเซอร์เวย์ แพร่
  13 หจก. มีดี เซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ คอนเซาส์แทนต์ แพร่
  14 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์แพร่) แพร่
ลำปาง
  15 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด ลำปาง
  16 หจก. ออเคลม (ศูนย์ลำปาง) ลำปาง
อุตรดิตถ์
  17 หจก. จเร เซอร์เวย์ อุตรดิตถ์
  18 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ (ศูนย์อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์
  19 หจก. อุตรดิตถ์ 118 เซอร์เวย์ อุตรดิตถ์

ภาคกลาง

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กรุงเทพมหานคร
  20 บริษัท คาร์ เคลม จำกัด กรุงเทพมหานคร
  21 บริษัท ชินวงศ์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (C.C.S.) กรุงเทพมหานคร
  22 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  23 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  24 บริษัท ธนบุรี กฎหมายและสำรวจภัย จำกัด กรุงเทพมหานคร
  25 บริษัท บิลเลี่ยนแนร์ เคลม เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร
  26 บริษัท ลีดเดอร์ เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  27 บริษัท เวิร์ก เซอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  28 บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  29 บริษัท สามัคคีเซอร์เวย์เยอร์ แอนด์ ลอว์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  30 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  31 บริษัท แอ็ท เฟิร์สท เซอร์เวเยอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  32 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสิทธิ-ธรรม จำกัด (C.C.LAW) กรุงเทพมหานคร
  33 หจก. ดอนเมืองเคลม กรุงเทพมหานคร
  34 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ กรุงเทพมหานคร
กำแพงเพชร
  35 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด กำแพงเพชร
นครนายก
  36 ณรงค์ฤทธิ์ พิทักษ์ เซอร์เวย์ นครนายก
  37 บริษัท เอ ทีม เซอร์เวย์ จำกัด นครนายก
นครปฐม
  38 บริษัท ไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ลอว์ จำกัด (ศูนย์นครปฐม) นครปฐม
  39 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สามพราน) นครปฐม
  40 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม
  41 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม
  42 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์นครปฐม) นครปฐม
  43 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด นครปฐม
  44 บริษัท แฮปปี้ เคลม เซอร์เวย์ จำกัด นครปฐม
  45 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ นครปฐม
นครสวรรค์
  46 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ตาคลี) นครสวรรค์
  47 บริษัท เอ็มเอสพี ออโต้เคลมเซอร์วิส จำกัด นครสวรรค์
  48 หจก. นครสวรรค์เซอร์เวย์เซอร์วิส นครสวรรค์
  49 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ (ศูนย์ตาคลี) นครสวรรค์
  50 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ (ศูนย์นครสวรรค์) นครสวรรค์
นนทบุรี
  51 บริษัท บิลเลี่ยนแนร์ เคลม เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี
ปทุมธานี
  52 บริษัท บิลเลี่ยนแนร์ เคลม เซอร์วิส จำกัด ปทุมธานี
  53 บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เคลม ปทุมธานี
  54 หจก. บี เอส เจ เซอร์เวเยอร์ แอนด์ ลอว์ ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
  55 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  56 บริษัทไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ลอว์ จำกัด (ศูนย์อยุธยา) พระนครศรีอยุธยา
  57 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ พระนครศรีอยุธยา
พิจิตร
  58 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์พิจิตร) พิจิตร
  59 หจก. รังสรรค์ เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส พิจิตร
พิษณุโลก
  60 สองแควเซ็นเตอร์เคลม พิษณุโลก
  61 หจก. พิษณุโลกเซอร์เวย์ พิษณุโลก
  62 หจก. เอ็น อาร์ (2006) เซอร์เวย์ พิษณุโลก พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
  63 หจก. เคลมพลัส เพชรบูรณ์
  64 หจก. เพชรบูรณ์เซอร์เวย์ เพชรบูรณ์
ลพบุรี
  65 หจก. ดี.ดี.เจ. เซอร์เวย์ ลพบุรี
  66 หจก. เมืองลพ เซอร์เวย์ ลพบุรี
  67 หจก. สกายเซอร์เวย์ ลพบุรี
สมุทรปราการ
  68 บริษัท บิลเลี่ยนแนร์ เคลม เซอร์วิส จำกัด สมุทรปราการ
  69 หจก. สปีด เคลม แอนด์ ลอว์ สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
  70 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสงคราม) สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
  71 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร
  72 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร
  73 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์กระทุ่มแบน) สมุทรสาคร
  74 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์กระทุ่มแบน) สมุทรสาคร
  75 หจก. มหาชัย เซอร์เวย์ และธุรกิจ สมุทรสาคร
  76 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร
  77 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์สมุทรสาคร) สมุทรสาคร
สระบุรี
  78 สนง. กฎหมาย เฉลิม และ เซอร์เวย์ สระบุรี
  79 หจก. อยุธยา เซอร์เวย์เยอร์ (ศูนย์สระบุรี) สระบุรี
  80 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (ศูนย์หินกอง) สระบุรี
สิงห์บุรี
  81 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ สิงห์บุรี
สุโขทัย
  82 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์สุโขทัย) สุโขทัย
สุพรรณบุรี
  83 หจก. สุพรรณ มอเตอร์ เคลม สุพรรณบุรี
อ่างทอง
  84 หจก. สิงห์บุรีเซอร์เวย์ (ศูนย์อ่างทอง) อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาฬสินธุ์
  85 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
  86 หจก. รัตนเซ็นเตอร์เคลม ขอนแก่น
  87 อาณาจักรเซอร์เวย์ ขอนแก่น
ชัยภูมิ
  88 หจก. พญาแลเซอร์เวย์ ชัยภูมิ
  89 เอ.พี.เอส.เซอร์เวย์ ชัยภูมิ
นครพนม
  90 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ นครพนม
นครราชสีมา
  91 หจก. จี.เอ็น.สำรวจภัยและกฎหมาย นครราชสีมา
  92 หจก. ดี สำรวจภัยและกฎหมาย นครราชสีมา
  93 หจก. สีมา เคลม นครราชสีมา
  94 หจก. สุรนารีเซอร์เวย์ นครราชสีมา
  95 หสม. เจ.ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์นครราชสีมา) นครราชสีมา
บึงกาฬ
  96 หจก. ธนทรัพย์ เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส บึงกาฬ
  97 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ บึงกาฬ
บุรีรัมย์
  98 หจก. เน็ทเวิร์ค แอ็สจัสเมนท์ บุรีรัมย์
  99 หจก. พสิษฐ์ เซอร์เวย์ บุรีรัมย์
  100 หจก. สตาร์ ออโต้เคลม บุรีรัมย์
  101 หสม. เจ. ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์บุรีรัมย์) บุรีรัมย์
มหาสารคาม
  102 หจก. บุญฤทธิ์เซ็นเตอร์เคลม (ศูนย์มหาสารคาม) มหาสารคาม
มุกดาหาร
  103 หจก. ต.รุ่งเรืองสำรวจภัย มุกดาหาร
  104 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
  105 สำรวจภัย แอล เอ ร้อยเอ็ด
  106 หจก. บุญฤทธิ์เซ็นเตอร์เคลม ร้อยเอ็ด
เลย
  107 หจก. เมืองเลย สำรวจภัย เลย
  108 หจก. สุทธิรักษ์เซ็นเตอร์เคลมแอนด์โบรกเกอร์ เลย
ศรีสะเกษ
  109 หจก. ศรีสะเกษเคลมเซ็นเตอร์ ศรีสะเกษ
สกลนคร
  110 หจก. สกลนครเซอร์เวย์ สกลนคร
  111 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ สกลนคร
สุรินทร์
  112 ทิพย์เซอร์เวย์ สุรินทร์
  113 หจก. เมืองช้างเคลมแอนด์ลอว์ สุรินทร์
  114 หจก. สตาร์ออโต้เคลม สุรินทร์
  115 หสม. เจ.ซี.เซอร์เวย์ (ศูนย์สุรินทร์) สุรินทร์
หนองคาย
  116 หจก. ธนทรัพย์ เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส หนองคาย
  117 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ หนองคาย
อุดรธานี
  118 หจก. พิสิษฐ์เซอร์เวย์ อุดรธานี
  119 หจก. อาจาโร เซอร์เวเยอร์ อุดรธานี
  120 หจก. อุดรเซ็นเตอร์เคลม อุดรธานี
อุบลราชธานี
  121 หจก. โสภณอินเตอร์เนชั่นแนล อุบลราชธานี
  122 หจก. อุบลลอร์เยอร์เคลม อุบลราชธานี

ภาคตะวันตก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กาญจนบุรี
  123 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี
  124 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี
  125 บริษัทไทยเซอร์เวย์เยอร์แอนด์ลอว์ จำกัด (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี
  126 หจก. ทเวนตี้โฟร์เคลม เซอร์เวย์ กาญจนบุรี
  127 หจก. สปิริท ทีม เซอร์เวย์ (ศูนย์กาญจนบุรี) กาญจนบุรี
ตาก
  128 บริษัท กำแพงเพชร เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ตาก) ตาก
  129 บริษัท บารมีเซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ตาก) ตาก
  130 หจก. ณัฐกานต์เซอร์เวย์ ตาก
  131 หสม. เจ. ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์ตาก) ตาก
ประจวบคีรีขันธ์
  132 ปฐมพรเซอร์เวย์ ประจวบคีรีขันธ์
  133 หจก. เบิร์ด หัวหิน (ให้บริการถึงพื้นที่จ.เพชรบุรี) ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
  134 บริษัท ฟิวเจอร์เคลมเซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์เพชรบุรี) เพชรบุรี
  135 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์เพชรบุรี) เพชรบุรี
  136 หจก. ชะอำ เซอร์เวย์ เพชรบุรี
ราชบุรี
  137 บริษัท ฟิวเจอร์ บิซิเนส แอนด์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี
  138 บริษัท มอเตอร์เคลม เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี
  139 บริษัท เอส.โอ.เอส.เซอร์เวเยอร์ จำกัด (ศูนย์ราชบุรี) ราชบุรี

ภาคตะวันออก

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
จันทบุรี
  140 หจก. จันทบุรี เซอร์เวย์ จันทบุรี
  141 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย (ศูนย์จันทบุรี) จันทบุรี
  142 หจก. เมืองจันท์สำรวจภัย จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
  143 ชินกฤต ซีเอช ฉะเชิงเทรา
  144 บริษัท ไฮสปีด เซอร์เวย์ จำกัด ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
  145 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์พัทยา) ชลบุรี
  146 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์ศรีราชา) ชลบุรี
  147 บริษัท อีสท์ เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์พัทยา) ชลบุรี
  148 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ศรีราชา) ชลบุรี
  149 หจก. เมก้า ออโต้ เคลม ชลบุรี
  150 หสม. เจ. ซี. เซอร์เวย์ (ศูนย์พัทยา) ชลบุรี
ตราด
  151 หจก. ตราดเคลมเซอร์เวย์ ตราด
  152 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย (ศูนย์ตราด) ตราด
ปราจีนบุรี
  153 บริษัท ไฮสปีด เซอร์เวย์ จำกัด (ศูนย์ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
ระยอง
  154 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด (ศูนย์ระยอง) ระยอง
  155 บริษัท อีสท์ เซอร์เวย์ จำกัด ระยอง
  156 บริษัท เอส ที เซอร์เวย์เยอร์ จำกัด (ศูนย์ระยอง) ระยอง
  157 หจก. เมืองแกลง สำรวจภัย ระยอง
  158 หจก. เอมออโต้ เซอร์เวย์ ระยอง
สระแก้ว
  159 สนง. กฎหมาย ชาติชาย สุขกุล และสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ สระแก้ว

ภาคใต้

 
  ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์/แฟกซ์
กระบี่
  160 สิมีลัน เซอร์เวย์ กระบี่
ชุมพร
  161 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด (ศูนย์ชุมพร) ชุมพร
  162 หจก. วัฒนาการเซอร์เวย์ ชุมพร
  163 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ ชุมพร
  164 หจก. สันติศักดิ์ ทนายความ แอนด์ ชุมพร เซอร์เวย์ ชุมพร
  165 หจก. หลังสวนเซอร์เวย์ ชุมพร
ตรัง
  166 นครถาวร เซอร์เวย์ (ออกเดินทางจากนครศรีธรรมราช) ตรัง
  167 หจก. กฤษฎา เซอร์เวย์ ตรัง
  168 หจก. ศรีตรัง เซอร์เวย์ ตรัง
นครศรีธรรมราช
  169 นครถาวร เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช
  170 หจก. บี.พี.เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช
  171 หจก. อลงกต เซอร์เวย์ นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
  172 หจก. นราเซอร์เวย์ นราธิวาส
พังงา
  173 พังงาเซอร์เวย์ พังงา
พัทลุง
  174 นครถาวร เซอร์เวย์ (ออกเดินทางจากนครศรีธรรมราช) พัทลุง
  175 หจก. พัทลุง เซอร์เวย์ พัทลุง
ภูเก็ต
  176 หจก. อันดามันเซอร์เวย์ ภูเก็ต
  177 หจก.พรหมเทพ เซอร์เวย์ 8/33 ม.9 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 081-539-0605, 087-897-4644, 076-282-074
  178 หสม. พี. เค เซอร์เวย์ ภูเก็ต
ยะลา
  179 หจก. ทักษิณเซอร์เวย์ แอนด์ เค ที กรุ๊ป ยะลา
  180 หจก. ยะลา เซอร์เวย์ ยะลา
ระนอง
  181 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ (ศูนย์ระนอง) ระนอง
สงขลา
  182 บริษัท ทีมสำรวจภัย จำกัด สงขลา
  183 สงขลาเซอร์เวย์ สงขลา
  184 หจก. เซอร์เวย์ แอนด์ เซอร์วิส สงขลา
  185 หจก. เซาเทิร์น แอดจัสท์เม้นท์ สงขลา
  186 หจก. ทรงชัย เซอร์เวย์ สงขลา
สุราษฎร์ธานี
  187 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด (ศูนย์เกาะสมุย) สุราษฎร์ธานี
  188 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด สุราษฎร์ธานี
  189 สมุย เซ็นเตอร์เคลม สุราษฎร์ธานี
  190 หจก. สยาม ควอลิตี้ เซอร์เวย์ (ศูนย์สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี
  191 หจก. สุราษฎร์พัฒนาการ (2003) เซอร์เวย์ สุราษฎร์ธานี
  192 หจก. สุราษฎร์อ่าวไทยเซอร์เวย์ สุราษฎร์ธานี